Siirry sisältöön

Ole hyvä ja valitse kauppa nähdäksesi tuotteen hinnan.

Kaikki kaupat >>
Vertailu on tyhjä
Muistilistasi on tyhjä

Vehreän ja hyvinvoivan nurmikon perustaminen ei käy ihan käden käänteessä. Se vaatii huolellista pohjatyötä ja säännöllistä hoitoa.

 

Ojitus 

Nurmikon perustaminen alkaa ojituksella. Huolehdi salaojilla sekä pintaojilla ja viemäröinnillä, ettei tontilla seiso vettä nurmikkoalueella. Ota ojituksessa huomioon seuraavat seikat:

 1. Katolta valuvat sadevedet
 2. Tontilta valuvat pintavedet
 3. Tontin ympäristöstä valuvat pintavedet
 4. Pohjaveden korkeus.

Minne vedet voit sitten ohjata? Tästä asiasta on hyvä keskustella myös naapurin kanssa varsinkin, jos naapurin tontti on alempana. Hänen voi olla joskus vedenpaisumuksen hetkenä vaikea ymmärtää, että vesi virtaa vain alaspäin. Onnistunein tulos saavutetaan, kun toimitaan luonnon ehdoilla, ja hyväksytään sade- ja sulamisvedet osaksi pihaa. Jos ne vuodesta toiseen ovat viedä nurmikon mennessään, niin tehdään vedelle oma kulkureitti, jottei sen tarvitse raivata sitä itse.

Nurmikon kasvualustan perustaminen

Pohjamaa tasataan nurmikon tulevaan muotoon. Pohjamaan päälle tehdään nurmikkoa varten mahdollisimman tasavahva kasvualusta, jota varten on tarvittaessa ajettava tontille lisämultaa. Sopiva kasvualustan paksuus on 20–40 cm. Jyrsin on tarpeen maan muokkauksessa. Nurmikko tarvitsee vettä läpäisevän ja ravinteita pidättävän kasvualustan.

Savi- ja hiesumailla tee näin:

 1. jyrsi pohjamaan pinta rikki
 2. levitä päälle 5 cm hiekkaa, joka jyrsitään pohjamaan sekaan
 3. levitä päälle turvetta, kompostia tai muuta humuspitoista
  maata 3–5 cm
 4. levitä maanparannuskalkki valmistajan ohjeen mukaan
 5. levitä peruslannoitus valmistajan ohjeen mukaan
 6. jyrsi kaikki hyvin tasaiseksi maa-ainekseksi

Hyvä puutarhamaa sinänsä on usein käyttökelpoista nurmikon kasvualustaksi, mutta rikkaruohot pitää talikolla kääntämällä poistaa siitä. Hiekan lisääminen parantaa kasvualustan läpäisevyyttä ja on humuspitoiselle maalle hyväksi. 

Kasvualustan tiivistäminen

Kasvualusta on tiivistettävä huolella ennen viimeistä tasausta kylvöksen edellä. Jos tiivistämisessä fuskataan, nurmikko painuu vuosia epätasaisesti. Muodostuu kumpareita, joista leikkuuterä leikkaa kaiken pois mullat mukaan lukien ja jää painanteita, joissa vesi seisoo.

Kunnolla kantapäillä tallaamalla painuvat pienetkin pehmeät kohdat. Jyrä ei sovi tähän työvaiheeseen. Talkoilla homma voi olla jopa hauskaa! Kasvualustan voi valmistaa tähän pisteeseen myös syksyllä ja antaa talven lumien viimeistellä tiivistäminen.

Kasvualustan tasoittaminen

Tiivistetty kasvualusta haravoidaan mahdollisimman kevyellä ja leveällä haravalla. Kivet ja roskat sekä risut poistetaan.


Nurmikon kylväminen

Kylvön voi suorittaa varhain keväällä, elokuussa tai ennen lumentuloa. Jos on suuri ala kylvettävänä, niin alue jaetaan muutamaan samansuuruiseen lohkoon, samoin siemenet.

Kylvämiseen on valittava mahdollisimman tyyni ilma. Pienellä tuulella nurmikko kylvetään niin, että tuuli käy kylväjän selän takaa. Liian tiheä kylvös on tarpeetonta tuhlausta, mutta ohjeiden mukainen siemenmäärä on alueelle kylvettävä, sillä rikkaruohot leviävät liian harvaan kylvettyyn nurmikkoon. Kalliimmat siemenlaadut muodostavat käyttöä paremmin kestävän nurmikon.

Siemenen multaaminen

Kylvön jälkeen siemen mullataan leveällä haravalla mahdollisimman maanpinnansuuntaisin pitkin vedoin. Työasento on raskas, joten voit tehdä tätä ja kevyempää kylvämistä vuoron perään alue kerrallaan, niin jaksat paremmin. Siemeniä on haravoinnin jälkeen paljon maanpinnalla, mutta ne painuvat jyrätessä maahan.

Kylvöksen tiivistäminen

Multauksen jälkeen maanpinta tiivistetään kevyesti, jotta maassa oleva kosteus ei pääsisi haihtumaan niin helposti. Tasainen lapio soveltuu tähän työhön hyvin, jos jyrää ei ole käytettävissä. Myöhään syksyllä ei kylvöksen pintaa tiivistetä. Jyrä helpottaa tiivistämistä. Jyräys tehdään kuljettamalla jyrää suoria vierekkäisiä kaistoja pitkin alueen laidasta laitaan. Jos maassa riittää kosteutta, ei ole syytä aloittaa kastelua. Mikäli kastellaan, maa ei saa kuivahtaa ennen ensimmäistä leikkausta yhtään kertaa tai kylvös on mennyttä.

Ensimmäinen leikkaus

Nurmikko leikataan ensimmäisen kerran, kun se on noin 10 cm pitkä ja ruohopäät nuokkuvat jo hieman. Leikkurin terien on oltava ehdottoman terävät, jottei leikkuri nyhdä hentojuurista nurmea ylös maasta. Sateen ja kastelun jälkeen on maan annettava kuivua pari päivää, jottei juuristo nouse ylös pehmeästä maasta. Leikkaa kerrallaan 1/3 ruohon pituudesta.

Nurmikon rajat

Nurmikko leviää myös puutarhakäytäville. Suoria rajoja ei nurmikon ja käytävän välille saa koskaan vapaalla kädellä. Käytä rajan merkitsemiseen aina tappien väliin viritettyä lankaa ja rajaa tasateräisellä lapiolla. Nurmikon ja istutusalueen, vaikkapa perennapenkin rajaan on hyvä asentaa maan ja kasvuston sisään piilottuva reunanauha, joka pitää rajat huolitellun näköisinä ja vähentää huomattavasti istutusalueiden kitkemistyötä. Reunanauhaa myy puutarhakauppiaasi. 

Kukkanurmi

Kukkanurmen voi perustaa epätasaisempaankin maastoon, sillä se niitetään kerran kesässä viikatteella tai trimmerillä. Nurmikonsiemen ja kukkien siemenet on hyvä kylvää erikseen. Ruukuilla, paperinpaloilla tai vastaavilla voi peittää kukille jäävät alueet. Luonto valitsee kukkanurmen siemenseoksesta ajan mittaan kullekin kasvupaikalle ne kasvit, joilla on siellä menestymisen mahdollisuudet luonnostaan.

Et ole tehnyt mitään väärin, jos parin vuoden kuluttua kaikkia siemenseoksen kasveja ei nurmestasi enää löydykään. Auta jäljelle jääneitä menestymään. Kukkasipuleita istutettaessa on muistettava, ettei nurmikkoa siltä kohtaa voi seuraavina kesinä leikata ennen kuin sipulikukkien lehdet kellastuvat, muuten sipulit eivät voi muodostaa uusia kukkasilmuja ja kerätä ravintoa kukintaa varten. Kokonaisen ruohoturpeen voi leikata irti, pehmentää maata kuopan pohjalta, asetella sipulit pohjalle ja turpeenpäälle.

Lähde: Cello: Puutarhan hyvät neuvot