Cello-joulukalenteriarvonnan rekisteriseloste 2015

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Rautakesko Oy / Cello-tavaramerkki
Yhteystiedot: Tikkurilantie 10, 01301 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Tarja Viilola
Yhteystiedot: Tikkurilantie 10, 01301 Vantaa
puh. +358505605761

3. Rekisterin nimi

Cello-joulukalenteriarvonnan rekisteriseloste 2015

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus        

Henkilötietoja säilytetään ja käytetään vain Cello-joulukalenterin palkintojen arvontaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö       

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rautakesko Oy:n toimesta.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

Nimi ja yhteystiedot
Syntymäaika
Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään sähköisen lomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja säilytetään Amazonin pilvipalvelimilla Irlannissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet            

Tiedot kerätään väliaikaiseen rekisteriin, jonne pääsee ainoastaan autentikoidun yhteyden kautta. Yhteys on suojattu salauksin, salasanoin sekä palomuurien avulla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit