1. Järjestäjät

Kesko Oyj:n rakentamisen ja talotekniikan kauppa, y-1643256-1
Tikkurilantie 10, 01380 Vantaa

Arvonnan yhteistyökumppanit:
Kesko Oyj:n K-Rauta -ketju

2. Osallistumisaika

26.4. - 10.5.2017

3. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, joilla on oma Instagram- tai Facebook-tili. Alle 18-vuotiailla on oltava huoltajansa suostumus.

Kilpailuun eivät saa osallistua Kesko Oyj:n tai niiden tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä.

4. Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu henkilökohtaisen Instagram- tai Facebook-käyttäjätilin kautta ja yksi henkilö voi osallistua kilpailuun rajattomalla määrällä kuvia. Lataa kuva mökkilöydöstäsi 26.4. - 10.5.2017 välisenä aikana joko Instagramiin käyttäen tunnisteita #mökkilöytö ja @krautasuomi tai Facebookiin tunnisteella #mökkilöytö. Kuvan on oltava Instagramissa ja Facebookissa kaikille julkinen.

5. Voittajien arvonta ja palkinnot

Kilpailun loputtua kuvan Instagramiin tai Facebookiin kampanjatunnisteella ladanneiden kesken arvotaan 1 kpl 500 euron lahjakortteja K-Rautaan. Lahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa Suomen K-Raudoissa.

Voittaja arvotaan 17.5.2017 mennessä ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Instagramin tai Facebookin yksityisviestillä. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta seitsemän arkipäivän kuluessa, tai hän on antanut virheelliset yhteystiedot tai ne ovat epäselvinä tulkinnanvaraisia.

Voittajan etuninimi ja Instagram-käyttänimi voidaan julkaista järjestäjien Internet-sivustoilla, sosiaalisen median kanavissa ja muun kilpailutiedottamisen yhteydessä.

Palkinnon luovuttamisesta sovitaan erikseen voittajan kanssa: lahjakortti lähetetään voittajalta pyydettävään postiosoitteeseen. Palkinnot tullaan luovuttamaan vuoden 2017 aikana. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

6. Tavaramerkit ja Tekijänoikeudet

Osallistujan tulee ottaa itse kuva ja omistaa kuvan oikeudet. Kuvaajalla tulee olla kuvassa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden lupa lähettää kuva kilpailuun. Osallistuja vakuuttaa, ettei kilpailukuva loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, lakia tai tietosuojaa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja siirtää kaikki kuvamateriaaliin liittyvät oikeutensa Kesko Oyj:n käyttöön. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kuvamateriaalia kaikin tavoin osana viestintää ja markkinointia.

Kaikki tässä kilpailussa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Kesko Oyj:n kirjallista lupaa.

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjät vastaavat arpajaisverosta. Mahdolliset muut verot ja kulut ovat kilpailuun osallistuneen vastuulla. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa.

Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Kesko Oyj:n kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.

8. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun aikana kaikki siihen osallistuneet henkilöt voivat saada arvontaan liittyvää informaatiota.

Kesko Oyj ei tallenna kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja jatkomarkkinointia varten.

9. Muuta

Nämä kilpailusäännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellensä oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kilpailuun käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset jne. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

Oliko juttu hyödyllinen? Kyllä 0 Ei 0