Tiivis ja kestävä katto suojaa taloa
Tiivis ja kestävä katto suojaa taloa

Katto on talon rakenteiden tärkein suoja. Katto on myös tärkeä osa koko talon arkkitehtuuria, joten kattomateriaalilla ja sen värillä on suuri merkitys kokonaisuuden kannalta.

Rakennuksen viidentenä julkisivuna katto joutuu eniten alttiiksi sään rasituksille. Hyvän katon on kestettävä kaikenlaista säätä: voimakkaita tuulia, rankkasateita, paksuakin lumikuormaa ja lämpötilanvaihteluita. Auringonpaisteessa lämpötila voi tummalla katolla nousta + 80:aan asteeseen ja talvella pakkanen voi purra yli -35:ssä asteessa.

Nykyaikaista kattomateriaalia kuvaa hyvin:

 • kestävyys
 • hyvä asennettavuus
 • miellyttävä ulkonäkö
 • luontoon sointuvat värit
 • monipuoliset tekniset pinnoitteet 

Oikein suunniteltu ja toteutettu katto on erittäin pitkäikäinen. Se voi kestää jopa 50 vuotta! Kattomateriaaleille voidaankin antaa pitkiä takuuaikoja.

Valinnassa paljon huomioon otettavaa

Kattomateriaalin valinnassa painottuvat paitsi mieltymykset, usein myös kaavamääräykset. Joillakin kaava-alueilla talon kattokaltevuus, kattomateriaali ja jopa sen väri on voitu määritellä. Asia selviää kunnan rakennusvalvonnasta.

Kattomateriaalin valintaan vaikuttaa toki myös katon kaltevuus ja monimuotoisuus. Kattoa vaihdettaessa voidaan päätyä vanhan kaltaiseen materiaaliin, mutta materiaali voidaan myös vaihtaa. Tällöin kannattaa miettiä, miten uusi materiaali soveltuu talon arkkitehtuuriin. Talon julkisivuja kannattaakin tarkastella kokonaisuutena, vaikka kaikkea ei olisikaan tarkoitus kunnostaa tai uusia kerralla. On hyvä suunnitella ja aikatauluttaa esimerkiksi energiatehokkuutta parantava julkisivu- ja kattoremontti, siten että se voidaan toteuttaa järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Muita huomioon otettavia seikkoja ovat:

 • materiaalin äänekkyys ja ääneneristävyys
 • asennuksen helppous ja nopeus
 • huollon tarve ja käyttöikä
 • lumisilla alueilla materiaalin pinnan karheus/liukkaus

Katso katto-tuotteet tästä »

Toimiva kokonaisuus

Vesikatto on muutakin kuin vain katemateriaali. Se muodostuu kantavasta rakenteesta, ilman- ja höyrynsulusta, lämmöneristekerroksesta, tarvittaessa tuuletustilasta, ja lopulta katemateriaalista alusrakenteineen. Katolla voi olla lyhtynä, katto- ja valoikkunoita sekä katolle nousemisen mahdollistavia kattoluukkuja. Kattoon kuuluvat myös sadevesijärjestelmät, läpiviennit ja kattoturvatuotteet. Rakennuksessa voi olla varsinaiseen kattorakenteeseen liittyviä tai siitä erillisiä kattoja ja katoksia esimerkiksi parvekkeilla ja terasseilla.

Monenlaisia vaihtoehtoja

Nykyisin markkinoilla on moderneja teknisiä kattomateriaaleja, jotka varsinaisen tehtävänsä ohella pitävät rakenteita viileinä, puhdistavat ilmaa tai tuottavat aurinkoenergiaa. Perinteisiä kattomateriaaleja puolestaan ovat päre- ja paanukatot.

Jyrkille katoille sopivat tiili-, teräs- ja aaltolevykatteet sekä bitumikermi-, eli ”huopakatteista” kolmiorima- ja kattolaattakatteet sekä tiivissaumakatteet. Sananmukaisia tasakattoja ei enää rakenneta, mutta hyvin loivia harjakattoja kyllä. Loivilta katoilta sadevesi ei valu pois yhtä nopeasti kuin jyrkältä katolta. Loivan katon katteen onkin oltava erityisen tiivis. Tarkista, mikä on harkitsemasi materiaalin minimikattokaltevuus.

Monimuotoisilla katoilla voi olla sekä varsin jyrkkiä että loivia lappeita. Näillä katoilla voidaankin käyttää kahden kattomateriaalin yhdistelmää, kuten kattotiiliä tai peltikatetta sekä tiivissaumakatetta.

Bitumikatteet

ovet erinomaisia monimuotoisten kattojen tekemiseen helpon työstettävyytensä ja tiiveytensä vuoksi. Bitumikatteen muita etuja ovat keveys ja äänettömyys.

Perinteisesti bitumikermikattoja on suosittu maaseudulla sekä vapaa-ajan asuntojen katoissa. Kestävä materiaali kattaa myös suurten teollisuusrakennusten ja kauppakeskusten hehtaarikattoja. Tiheästi rakennettujen alueiden hulevesien käsittelyyn on viime vuosina ryhdytty suosittelemaan viherkattoja. Niissä kasvullisuus auttaa pidättämään ja haihduttamaan sadevettä. Paksu kasvullisuus on samalla myös tehokas eristyskerros.

Vaalean bitumikatteen avulla voidaan heijastaa pois auringon liiallista lämpösäteilyä ja erikoistuote on kehitetty jopa puhdistamaan ilmansaasteita.

Tutustu K-raudan bitumikate-valikoimaan »


Perinteinen kolmiorimakate

Sauma nostetaan kolmiorimojen avulla ylös, jotta vesi valuu katolta saumojen välissä niitä rasittamatta. Perinteisesti rakennettu kolmiorimakate on kuitenkin ns. epäjatkuva kate, jonka saumat eivät kestä hyvin vedenpainetta. Markkinoilla on myös kolmiorimakatetta muistuttavia, mutta modernilla tekniikalla toteutettuja ratkaisuja perinteisten maalaiskattojen ystäville.

Käteviä bitumikattolaattoja valmistetaan hyvin monissa malleissa ja väreissä. Niiden asentaminen on helppoa myös monimuotoisimpiin kattoihin.

Teräskatteet

valmistetaan yleisimmin kuumasinkitystä ja pinnoitetusta teräsohutlevystä. Myös alumiinia ja kuparia käytetään paitsi arvotalojen, myös pientalojen katoilla. Kuparikatto patinoituu ajan myötä arvokkaan vihhreäksi.

Profiilipeltikatteet voivat olla poimu-, pystysauma- tai muotolevykatteita. Peltikatteiden etuja ovat keveys, profiilien runsas lukumäärä sekä erittäin laaja pinnoite- ja värivalikoima.

Viime vuosina perinteisten konesaumapeltikattojen suosio on lähtenyt kasvuun. Konesaumapeltikaton asennus edellyttää kattopeltisepän ammattitaitoa. Kysynnän kasvaessa myös tarjonta on lisääntynyt. Markkinoilla on myös ulkonäöltään konesaumapeltikatetta muistuttavia lukkosaumapeltikatteita, joiden asentaminen onnistuu omatoimisestikin.

Kattotiilet

on perinteisesti valmistettu savesta polttamalla. Yhä käytössä olevat savitiilikatot voivat olla jopa yli sata vuotta vanhoja. Savitiiliä valmistetaan sekä perinteisinä, lukkiutumattomina että helpommin asennettavina lukkiutuvina malleina. Erilaisia aaltomuotoja, pinnoitteita ja lasituksia on runsaasti. Sileän laattamaisella tiilellä katolle saa liuskekivimäisen ulkonäön.

Suurin osa tiilikatoista rakennetaan nykyisin betonikattotiilillä. Valmistustekniikasta johtuen betonitiilet ovat savitiiliä mittatarkempia ja erittäin pitkäikäisiä. Betonitiilet ovat lukkiutuvia, joten ne on perinteisiä savitiiliä helpompi asentaa itsekin. Betonikattotiiliä on markkinoilla monenlaisia malleja, aaltomuotoja ja värejä. Sileät betonikattotiilet sopivat erityisesti moderneihin pulpettikattoihin. Uusilla pinnoitteilla on lisätty tiilen kestävyyttä ja lian sekä kasvullisuuden hylkivyyttä.

Aluskatteet

Oikein toteutettu, tiivis ja ehjä vesikatto on talon paras suoja. Vanhojen omakotitalojen kuntotarkastuksissa on havaittu ongelmia niin aluskatteissa, rakenteiden tuulettuvuudessa kuin läpivientien tiivistyksissä. Ne kaikki voivat johtaa kosteusongelmiin yläpohjarakenteissa. Erityisesti kylmillä vinteillä myös sisätiloista pääsevä lämmin ilma voi aiheuttaa kosteuden kondensoitumista kattorakenteisiin.

Aluskatteen ensisijaisena tehtävänä on estää veden, lumen sekä roskien pääsyn kattorakenteisiin. Asennusturvallisuuden kannalta olisi hyvä, että aluskate kestäisi päälle astumista. Aluskatteella on oltava vähintään yhtä pitkä luotettava käyttöikä kuin varsinaisella katemateriaalillakin ja sen asentamisessa on pidettävä huoli tiiveydestä.

Tiiviin aluskatteen pitää pystyä sitomaan alapuolista kosteutta niin hyvin, ettei sen alapintaan kondensoituva kosteus pääse kastelemaan rakennetta. Vesihöyryä läpäisevän aluskatteen tulee puolestaan läpäistä vesihöyryä niin paljon, että sen alapintaan ei missään olosuhteissa tiivisty kosteutta haitallisessa määrin.

Sadevesijärjestelmät ja kattotarvikkeet

Rakennuksen maanpäällinen osa sadeveden poistojärjestelmästä koostuu vesikouruista ja syöksytorvista Jyrkkien kattojen vedenpoisto hoidetaan alaräystäiden kautta rakennuksen ulkopuolelle. Loivilla harjakatoilla sadevesille rakennetaan kulkureitit katolle ja sieltä alas.

Erilaisia sadevesijärjestelmiä:

 • muovinen
 • kuumasinkitty
 • molemmin puolin maalipinnoitetusta teräslevystä valmistettuihin kouruihin ja putkiin

Katoilla tarvitaan myös erilaisia läpivientejä, mahdollisia kattoluukkuja ja hormeja. Kattoturvatarvikkeita ovat esimerkiksi tikkaat, kattosillat ja lumiesteet. Katolla liikkuu monenlaisia ammattilaisia, kuten nuohoojia, lumenpudottajia jne. Talon omistaja on vastuussa heidän turvallisuudestaan, joten kattoturvatuotteiden kunto ja kiinnitykset on syytä tarkistaa tai tarkistuttaa vuosittain. Nuohooja ei nouse katolle, jos se ei ole turvallista. Kattoremontin yhteydessä kattoturvatarvikkeet kannattaa uusia.

Tutustu K-raudan sadevesijärjestelmiin » 

Kattoremontti sujuvasti

Suomessa on arviolta 870 000 ennen vuotta 1985 rakennettua pientaloa. Niistä monissa kattoremontti on jo harkinnassa. Liian usein kattoremonttiin ryhdytään vasta siinä vaiheessa, kun katto on jo päässyt vuotamaan ja rakenteet ovat kastuneet. Ennen uuden katon asennusta on erittäin tärkeää, että rakenteet käydään huolella läpi ja mahdolliset vauriot korjataan.

Omakotitalojen kattoremontteihin erikoistuneita urakoitsijoita on nykyisin jo ympäri Suomea. Urakoitsijat ovat kehittäneet palveluaan juuri yksityisasiakkaille ja avaimet käteen -tyyppiseen kattoremonttipalveluun voi kuulua kaikki kattotarkastuksesta rahoitukseen. Asennuspalvelua kannattaa kysyä myös omasta rautakaupasta.

Selvitä kattosi kunto

Joskus ajatus kattoremontista syntyy varsinaisen kattomateriaalin silmämääräisestikin huonon kunnon vuoksi. Katon kuntoa pitäisi seurata säännöllisesti esimerkiksi keväällä lumien sulamisen jälkeen. Kattomateriaalin tulee olla ehjä ja läpivientien tiiviitä. Myös kattoturvatuotteiden, kuten lumiesteiden ja tikkaiden kunto ja kiinnitykset tarkistetaan samalla.

Päältä päin hyväkuntoinen kate voi kuitenkin kätkeä alleen pahoja, esimerkiksi läpivientien kautta kattorakenteisiin päässeen sadeveden aiheuttamia kosteusvaurioita. 

Varmimmin kattomateriaalin ja rakenteiden kunto selviää, kun paikalle kutsuu kattoammattilaisen. Monet kattourakoitsijat tekevät myös kattotarkastuksia. Kartoituksessa ei kuitenkaan välttämättä selviä jokainen ongelma, sillä rakenteiden purkaminen ei ilmaiseen kartoitukseen yleensä kuulu.

Tarkkana asbestin kanssa

Kuitusementtilevyt, kuten Vartti-katteet olivat suosittuja kattomateriaaleja erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla niin omakotitaloissa kuin rivitaloissakin. Vanhemmissa kuitusementtikatteissa käytettiin vielä asbestia, joka teki katelevyistä erityisen kestäviä. Koska katelevyn ikää ei ole helppo arvioida, huonokuntoiset kuitusementtikatot pitäisi remontoida mahdollisemmin nopeasti ja katelevyjä kannattaa käsitellä varmuuden vuoksi siten, kuin niissä olisi asbestia. Kuitusementtilevyt voi purkaa varovasti katolta itsekin, kunhan ne eivät mene rikki. Viisainta on kuitenkin antaa asbestia sisältävän katon purkaminen ammattilaisten tehtäväksi. Asbestijäte on toimitettava kaatopaikalle asianmukaisesti hävitettäväksi.

Lisäeristystä yläpohjan

Yläpohjan lisäeristäminen on kaikkein kustannustehokkain tapa kasvattaa vanhan talon energiatehokkuutta. Omakotitalojen yläpohjaan suositellaan noin 500 mm:n villakerrosta. Monien asiantuntijoiden mukaan jo 1980-2000-luvulla rakennettujen talojen yläpohjan eristystä kannattaa lisätä, jos rakenteet antavat myöten

Jos yläpohjassa on tilaa, eristäminen sujuu vaivatta puhallusvillalla. Yläpohjan eristyskerroksen kasvattaminen onnistuu hyvin kattoremontinkin yhteydessä.
Jos vanhoja rakenteita muutenkin puretaan, lisäeristys onnistuu samalla myös muutoin liian ahtaaseen yläpohjaan.

Lisää energiatehokkuutta

Uudet korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset astuivat voimaan 2013. Määräyksiä sovelletaan sellaiseen korjausrakentamiseen, jonka yhteydessä voidaan parantaa energiatehokkuutta osana muusta syystä johtuvaa korjaus- tai uusimistyötä. Lähtökohtana on yksittäisen omakotitalon tilanne, jota parannetaan samalla, kun toteutetaan muitakin korjauksia. Jos kattoremonttia varten on hankittava rakennuslupa, voidaan samalla edellyttää myös rakennuksen energiatehokkuuden parantamista esimerkiksi yläpohjan lisäeristämisen kautta.

Lupa-asiat huomioon

Kattomateriaalin vaihtaminen toiseksi saattaa edellyttää myös muutoksia kattorakenteeseen. Katon ulkonäköön vaikuttavat kattomateriaalin ja –rakenteen muutokset voivat edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hankkimista erityisesti asemakaava-alueella. Suojellun, arkkitehtonisesti tai historiallisesti arvokkaan rakennuksen uuden kattomateriaalin tulee olla yleensä entisen kaltainen. Lupa-asioiden selvittäminen saattaa kuulua kattourakoitsijan palveluun.

Hyödynnä kotitalousvähennys

Valtio on halunnut tukea omakotitalojen perusparannuksia kotitalousvähennyksen kautta. Kotitalousvähennys voidaan ottaa huomioon verotuksessa jo kesken verovuotta. Lue lisää: www.vero.fiwww.kotitalousvahennys.fi 

TUTUSTU K-RAUDAN KATTOTOIMITTAJIIN

KERABIT

Nordic Waterproofing Oy on suomalainen katto- ja vedeneristämisen asiantuntija. Sen Kerabit-bitumikatteista löytyy sopiva ratkaisu ja tuote kaikenlaisille katoille.

Suomalainen Rainman Oy on erikoistunut tasokkaisiin sadevesijärjestelmiin ja kattoturvatuotteisiin.

Ruukki valmistaa kotimaisia teräskattoja kaikenlaisille katoille. Valikoimaan kuuluvat myös kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät.

Weckman Steel Oy valmistaa tehtaillaan Vierumäellä ja Iisalmessa suosittuja ja kestäviä teräskatteita.

Jo vuonna 1949 perustettu Katepal Oy valmistaa bitumisia kateaineita ja bitumituotteita Lempäälässä, Tampereen naapurissa.