Säännöt ammattilaisten testihakuun

Arvonnan nimi: K-Raudan tuotetestaus – rakennusalan ammattilaiset
Arvonnan säännöt ja ehdot
Järjestäjä ja osallistuminen

Kampanjan järjestäjä: Kesko Oyj / K-Rauta-ketju (Satamakatu 3, 00016 Kesko)

Testaajaksi voi hakea aikavälillä 3.-23.2.2020. Valitulle testaajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Testaaja valitaan hakuajan puitteissa.

Testiryhmään hakeminen
Testiryhmään valitaan hakijoiden joukosta yksi testaaja per tuote tai tuoteyhdistelmä (esim. akkukone ja akut). Testiryhmään voi hakea 15 vuotta täyttänyt. Ammattilaisten testattavaksi tarkoitettuja tuotteita varten hakijalla tulee olla rakennusalaan liittyvä yritys tai toiminimi tai hakijan tulee työskennellä alan töissä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä verkkosivun hakulomake, liittämällä siihen perustelut, esittelyvideon kuvaus ja valitsemalla testattavaksi haluttava tuote (jos valittavana useampia tuotteita).

Testaaminen ja tuotepalkinnot
Tuotetestaajaksi voi hakea kulloinkin haussa oleville tuotteille. Tuotteet ovat ilmoitettu erikseen K-Raudan "Hae testaajaksi" -sivulla. Testattavalle tuotteelle valitaan hakemuksien perusteella yksi (1) testaaja, joille toimitetaan veloituksetta yksi hakemuksessa valituista tuotteista.

Testaaja saa pitää tuotteen sillä ehdolla, että hän toimittaa K-Raudan käyttöön valokuvia sekä mahdollisen videon, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Työkohde & työvälineet
  • Työvaiheet
  • Käyttökokemukset
  • Loppuarvio tuotteesta
  • Taustatiedoksi tietoa karkealla tasolla testaajan työkohteista (minkä tyyppisiä työkohteita on tullut tehtyä) ja testaajan käyttämistä työkaluista tms.
  • Mikäli kuvaat videon matkapuhelimella, niin huomioithan, että videon on oltava vaakamallinen ja mieluiten MP4-formaatissa

Materiaali tulee toimittaa K-Raudan käyttöön testaajahaun yhteydessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Tekijä luopuu oikeuksistaan tuottamiinsa materiaaleihin ja sallii K-Raudan käyttää sisältöjä markkinointiviestinnässään. K-Rauta pidättää oikeuden muokata sisältöjä.

Yksi henkilö voi testata vain yhtä tuotetta ja tulla valituksi testaajaksi vain kerran. Mikäli testaajan hakemus on puutteellinen, vilpillinen tai tiedot virheellisiä tai testaajaa ei pystytä tavoittamaan 1 viikon kuluttua valinnasta, valinta suoritetaan uudelleen. Tuotteen toimitus sovitaan yhdessä testaajan ja K-Raudan kanssa.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja palkinnon toimittajan kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta  testiryhmään tai palkintotuotteen lunastamisesta tai käyttämisestä. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tuotteeseen.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.