Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Kesko Oyj / K-Rauta-ketju ja -kauppiasyritykset
PL 1
00016 Kesko

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Caj Sainio
Tikkurilantie 10
01301 Vantaa
puh. 010 5311
3. Rekisterin nimi Kesko Oyj:n rakentamisen ja talotekniikan palvelurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kesko Oyj:n,
sekä K-Rauta ja -kauppiasyritysten toimesta asiakkaista, jotka
liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Nimi ja yhteystiedot

Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
Asiointikauppa
K-Plussa-kortin numero
Tilinumero

Ostohistoria

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
Asiakkaan ilmoittama tieto projektista
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan:

Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen,
tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä
tai muulta luotettavalta taholta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään tai K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena.
Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
9. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
(yhteystiedot mainittu kohdassa 2).
10. Markkinointiluvan peruminen Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.