Tietosuojaseloste

 

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisteri

 SISÄLLYSLUETTELO

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme?
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta
 14. Tietosuojavastaava

 

 1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä RT.tietosuoja@kesko.fi

 

 2.     Mitä tietoja käsittelemme?

 Käsittelemme seuraavia asiakkaan, vastuuhenkilön ja asiakasyrityksen yhteyshenkilön tietoja:

 • Perustiedot
  • Nimi ja osoitetiedot
  • Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faksinumero
  • Syntymäaika tai henkilötunnus
  • Asiakkaan tunnistetiedot
   • Asiakasnumero
   • Asiakastyyppi (henkilö/yritys)
   • Plussa-kortin numero
   • Plussa-kortin rinnakkaiskortin numero
   • Kielivalinta
   • Toimitustiedot
    • Toimitusosoite
    • Tilin käyttöoikeustiedot
     • Valtuutetun nimi ja syntymäaika
     • Valtuutuksen ajanjakso
    • Yrityksen tunnistetiedot
     • Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus
     • Omistussuhteet (pääosakkaat ja vastuunalaiset yhtiömiehet)
     • Nimenkirjoitusoikeus
     • Maksuasioiden yhteyshenkilön yhteystiedot
    • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
     • Käteisasiakkuus vai laskutusasiakkuus
    • Antamasi suostumukset tai kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen
    • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja
     • Asiakaspalautteet
     • Remonttineuvonnan asiakaspalvelupuhelunauhoitteet
     • Tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä
    • Rakennus- tai remontointiprojektin tiedot
     • Suunnittelutiedot
     • Tarjouspyynnöt töihin
     • Muut kuluttajan antamat projektitiedot
    • Projektiasiakkaiden ostotiedot
    • Verkko- ja mobiilipalveluihin rekisteröityminen, käyttäjätunnus- ja verkkoselailutiedot
    • Sähköiseen asiointiin sisältyvät tunnistetiedot

 

3.     Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen K-Raudan palveluihin liittyvien asiakas- ja toimittajasuhteiden luomiseksi, ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi käsittelemme tietojasi analysointiin, tilastointiin, markkinointiin, etämyyntiin, asiakas- tai markkinatutkimuksiin sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen ja parantamiseen sekä uusien palveluiden kehittämiseen.

Käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

Keskolla on oikeutettu etu rekisterinpitäjänä varmistaa, että ketjuliiketoiminnan asiakkaat saavat laadukasta palvelua kaikissa K-Rauta-kaupoissa. Kesko kehittää kauppojen tuote- ja palveluvalikoimaa asiakastietojen analytiikan avulla ja pyrkii varmistamaan, että asiakkaille on tarjolla heille kulloinkin tarpeellisia tuotteita ja palveluita yhtenäisen ketjukonseptin mukaisesti.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

 

 4.     Säilytysaika

 Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:

 • Yksityishenkilön asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä palveluiden ostotietoja säilytämme asiakassuhteen ajan ja viisi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Tietoja käytetään mm. mahdollisten reklamaatioiden selvittelyyn
 • Asiakasyrityksen yhteyshenkilön tietoja säilytämme sen aikaa, kun henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä
 • Suostumus- ja kieltotietoa markkinointiviestintään säilytämme asiakkaan tahtotilan mukaisesti ja kaksi vuotta suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä asiakaspalvelutoimenpidetietoja, kuten tarjouspyyntöjä, suunnitteluohjemien tietoja, asiakaspalautteita ja asiakaspalvelupuhelunauhoitteita säilytämme kuusi kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide päätetty
 • Verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjätunnustietoja sekä verkkoselailutietoa säilytämme kuusi kuukautta
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan

 

5.     Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta tai osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja.

 

6.     Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Tällä valinnalla voit saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Voit pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Tämä oikeus sinulla on olemassa silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Voit esimerkiksi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä profilointia varten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön. 

 

7.     Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

 

8.     Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
 • Logistiikka ja kuljetuspalveluiden tuottajat sekä tavarantoimittajat
 • Suunittelu- ja asennuspalvelut, ajanvarauspalveluiden ja neuvontapalveluiden tuottajat
 • Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat
 • Projektimyyntiin liittyvien palveluiden, kuten asennus-, remontti- ja kokoamispalveluiden tuottajat

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Kesko voi luovuttaa tietoja samaan konserniin tai Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluville toisille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

 9.     Valitusosoitus            

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

10.  Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle projektiasiakkaanamme tai edustamallesi yritykselle palveluitamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakaslomakkeellamme luovuttamasi tiedot.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

 

 11.  Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi                                  

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

 

12.  Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

 Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

13.   Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Vastaanotamme tietojasi Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluvilta yrityksiltä. Päivitämme osoitetietojasi K-Plussarekisterin kautta, jos olet ilmoittanut meille K-Plussa-korttinumerosi. Lisäksi päivitämme yritykseen liittyviä tietoja, esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimen Bisnodesta, Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

 

14.  Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse

tietosuojavastaava@kesko.fi