K-rauta-affären i Karleby blir nya K-Rauta

K-rauta i Vasa förnyar sin affär från och med den 6 mars som en del av K-Rautakedjans förnyelse, genom vilken alla Finlands K-rauta och Rautia-affärer förnyas i början av året. 140 affärer förnyas och öppnar som förnyade enheter i K-Rautakedjan under våren.

Förnyelsearbetet i K-rauta Karleby påbörjas måndagen den 6 mars och samtidigt blir affärens nya namn K-Rauta Karleby. Affären betjänar sina kunder som normalt även medan arbetet pågår.

K-rauta- och Rautia-affärer i hela landet omvandlas för tillfället till nya K-Rauta-affärer och under våren lanseras den förnyade K-Rautakedjan. Reformen har tagits emot med nyfikenhet och förväntan i affärerna.

”Vår kundbas består av både konsument- och yrkeskunder. Oavsett om det gäller en stor eller liten dröm är vi mer än gärna med i projektet och stöder våra kunder i allt från små projekt till projekt som omfattar hela höghus. I tillägg till utseendemässiga förändringar så kommer våra öppethållningstider att förändras. I fortsättningen betjänar vi våra kunder som vanligt på söndagar och under helgdagar som infaller under arbetsvecka, med undantag av endast ett par fall. Enligt mig är det bästa med förnyelsen den förnyade webbhandeln som underlättar för kunden och erbjuder ett bredare sortiment än tidigare. Vårt mål är att vara våra kunders smidigaste och pålitligaste samarbetspartner när det gäller byggande och renovering. I våra förnyade affärer är det lättare att hitta det man är ute efter”, berättar K-Rauta Karlebys köpman Teemu Lenkola.

Det förnyade K-Rauta satsar på en ännu bättre köpupplevelse både för konsument- och företagskunder.

”I reformen betonar vi särskilt vikten av att uppmärksamma varje kund individuellt, eftersom var och en har sina personliga behov, såväl konsument- som yrkeskunder. Vi vill vara en pålitlig och sakkunnig järnhandel, som hjälper kunden att förverkliga sina idéer. När man besöker oss ska det vara lätt att starta och genomföra vilket bygg- eller renoveringsprojekt som helst”, betonar Antti Ollila, direktör för kedjan K-Rauta.

Näthandeln och e-postadresserna förändras

K-Rauta Karlebys personals e-postadresser följer i fortsättningen modellen fornamn.efternamn@k-rauta.fi. Webbhandeln hittas i fortsättningen bakom adressen www.k-rauta.fi.

Ytterligare information:

På vår förnyelsewebbplats finns bl.a. de nya namnen på alla butiker som förnyas:
www.k-rauta.fi/uusikrauta 

Köpman Teemu Lenkola, K-Rauta Karleby, tfn. 040 029 0921

Kedjedirektör Antti Ollila, K-Rauta- och Rautia-kedjorna, tfn. 050 552 6936

Det Nya K-Rauta

Vi inom det nya K-Rauta vill personligen hjälpa såväl nybörjare som yrkesmän att lyckas med byggarbete och renovering. Ditt projekt kommer att lyckas tack vare att vi erbjuder det största sortimentet och den bästa betjäningen, i fysiska affärer såväl som på webben. I vår öppnar 140 förnyade järnaffärer över hela vårt land, allt från Ekenäs till Ivalo. Som ett yttre tecken på förnyelsen skrivs K-Rauta med stort R. K-Rauta.fi #uusikrauta

Oliko juttu hyödyllinen? Kyllä 0 Ei 0