K-rauta-affären i Vasa och Rautia-affären i Vörå blir nya K-Rauta

K-rauta-affären i Vasa och Rautia-affären i Vörå blir nya K-Rauta

K-rauta i Vasa och Rautia K-maatalous i Vörå förnyar sina affärer under mars månad som en del av K-Rauta kedjans förnyelse, genom vilken alla Finlands K-rauta- och Rautia-affärer förnyas i början av året. 140 affärer förnyas och öppnar som förnyade enheter i K-Rauta kedjan under våren.

Förnyelsearbetet i Rautia K-maatalous Vörå påbörjas fredagen den 3 mars och samtidigt blir affärens nya namn K-Rauta K-maatalous Vörå. Förnyelsearbetet i K-rauta i Vasa påbörjas måndagen den 6 mars och affärens namn förändras till K-Rauta Vasa. Affärerna betjänar sina kunder normalt även medan arbetet pågår.

K-rauta- och Rautia-affärer i hela landet omvandlas för tillfället till nya K-Rauta-affärer och under våren lanseras den förnyade K-Rauta kedjan. Reformen har tagits emot med nyfikenhet och förväntan i affärerna.

”Vår kundbas består till lika delar av yrkes- och standardkonsumenter. Vi kommer även i fortsättningen att satsa på kundservice för att kunna kombinera vårt breda sortiment med god service och därigenom kunna erbjuda våra kunder hjälp i alla lägen – vare sig drömmen är att renovera en hel byggnad eller att ge inredningen ett lyft.”, säger K-Rauta Vasas köpman Joakim Forss.

Det förnyade K-Rauta satsar på en ännu bättre köpupplevelse både för konsument- och företagskunder.

”I och med att vi blir en del av den nya K-Rauta kedjan kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare sortiment till konkurrenskraftiga priser. Som en del av K-Rauta kedjan kommer våra kunder att få ta del av fantastiska, nationella förmåner och erbjudanden. Jag är säker på att det nya enhetliga utseendet, våra erbjudanden och vår serviceinriktade personal kommer att tilltala både gamla och nya kunder. Dessutom kommer vi att få ta del av det breda sortiment som K-Rauta gör det möjligt att beställa in, vilket kommer att utöka vårt produkturval märkbart.” berättar K-Rauta K-maatalous Vörås köpman Fredrik Kattil.

Affärernas förnyelsearbetes startdatum

  • Rautia K-maatalous Vörå fre 3.3.2017 – nytt namn K-Rauta K-maatalous Vöyri
  • K-Rauta Vasa mån 6.3.2017

Näthandeln och e-postadresserna förändras

E-postadresserna för personalen i Rautia-affärerna följer i fortsättningen modellen fornamn.efternamn@k-rauta.fi. Även de nuvarande Rautia-affärernas webbhandel hittas i fortsättningen bakom adressen www.k-rauta.fi.

K-maatalous fortsätter sin verksamhet som vanligt och e-postadresserna följer fortsättningsvis modellen @k-maatalous.fi.

Ytterligare information:

På vår förnyelsewebbplats finns bl.a. de nya namnen på alla butiker som förnyas:
www.k-rauta.fi/uusikrauta 

Köpman Fredrik Kattil, K-Rauta K-maatalous Vörå, tfn. 050 026 0058

Köpman Joakim Forss, K-Rauta Vasa, tfn. 045 274 4503

Kedjedirektör Antti Ollila, K-Rauta- och Rautia-kedjorna, tfn. 050 552 6936


Det Nya K-Rauta

Vi inom det nya K-Rauta vill personligen hjälpa såväl nybörjare som yrkesmän att lyckas med byggarbete och renovering. Ditt projekt kommer att lyckas tack vare att vi erbjuder det största sortimentet och den bästa betjäningen, i fysiska affärer såväl som på webben. I vår öppnar 140 förnyade järnaffärer över hela vårt land, allt från Ekenäs till Ivalo. Som ett yttre tecken på förnyelsen skrivs K-Rauta med stort R. K-Rauta.fi #uusikrauta

 

Oliko juttu hyödyllinen? Kyllä 0 Ei 0