Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Vesieriste ARDEX 8 20kg

ARDEX
  • EAN-koodi: 5703193083205 | Tuotenumero: 500670037

ARDEX 8 on nestekomponentti ARDEX 8+9 ja ARDEX 8+9 LW -vedeneristysmassaan. Parvekkeille sekä asuinhuoneistojen ja yleisten tilojen märkätiloihin. M1- ja EC1-luokiteltu tuote.

  • M1
  • EC1 Plus
  • CE
  • tuotesertifikaatti

368 € / kpl

18,40 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5703193083205
  • Tuotenumero: 500670037

ARDEX 8 on 2-komponenttisen ARDEX-vedeneristysmassan nesteosa ARDEX 8+9 -vedeneristysmassaan. ARDEX 8+9 on 2-komponenttinen vedeneriste ennen keraamista laattaa, luonnonkiviä tai lasimosaiikkeja ulko- ja sisätiloissa. Se soveltuu erityisesti parvekkeille ja julkisiin märkätiloihin. Tekniset tiedot • sekoitussuhde telattava: ARDEX 8: 20 kg tai 10 TO | ARDEX 9: 20 kg tai 7 TO • sekoitussuhde pastamainen: ARDEX 8: 14 kg tai 8 TO |ARDEX 9: 20 kg tai 10 TO (TO=tilavuusosa) • menekki telattuna: 2 kertaa (kuivakalvopaksuus 0,8 mm) n. 0,75 kg nestettä + n. 0,75 kg jauhetta = yhteensä n. 1,5 kg/m² • menekki pastamainen: koostumus (2 mm) n. 1,2 kg nestettä + n. 1,6 kg jauhetta = yhteensä n. 2,8 kg/m² • ohjeellinen kuivakalvovahvuus: 2 kertaan levitettynä pitää kuivakalvopaksuuden olla väh. 0,8 mm • työaika: n. 45 min. (+20 °C) • kuivumisaika ennen laatoitusta: n. 1 h + 2 h (+20 °C) • käyttölämpötila: +5 °C…+30 °C • lämpötilan kesto: +70 °C • varastointi: kuivassa ja viileässä, nesteosa pakkaselta suojattuna • säilyvyys: n. 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa • pakkauskoko: 5 kg ja 20 kg Levitys tapahtuu telaamalla, lastalla tai siveltimellä. Pastamaisena koostumuksena tuote soveltuu kittauksiin. Vedeneriste on kutistumaton myös suurissa paksuuksissa. Tuotteella on ETA-arvio nro ETA-15/0458.

Tuote

Paino
20 kg
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
0.8
Pakkauskoko (kg)
20
Menekki (kg/m²)
1.5
Kuivumisaika (min)
180
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
20.72 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
38.5 cm
Pituus
32 cm
Leveys
32 cm

Vaaralausekkeet:

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT: ei koske - rekisteröintiä ei vaadita vPvB: ei koske - rekisteröintiä ei vaadita Ei sisällä PBT:n vPvB-aineita ≥ = 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (2682-20-4) Tämä aine / seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/ seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia. Faroangivelser: EUH208 Innehåller blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. PBT: inte relevant - ingen registrering krävs vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs Innehåller inte PBT vPvB-ämnen ≥ = 0,1 % utvärderas enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (2682-20-4) Detta ämne / blandning uppfyller inte PBT-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Detta ämne / blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Ämnet innehåller inte ämne(n) som ingår i listan över ämnen med hormonstörande egenskaper, eller identifieras ha hormonstörande egenskaper i kommissionens delegerade i enlighet med kriterierna i förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605, när koncentrationen i blandningen är högre eller lika med 0,1 viktprocent.