Käyttäjäsopimus

Käyttöehdot

Keskon Internet-sivujen (www.kesko.fi) tai muiden Kesko-konsernin ylläpitämien Internet-sivujen (yksin ja yhdessä Keskon Internet-sivut) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Keskon Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kesko voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Keskon Internet-sivujen käytöstä.

Tekijänoikeudet

Keskon Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kesko pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Keskon etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Pörssi- ja lehdistötiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Keskon Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Keskon erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

"KESKO", KESKO-logo ja Kesko-konsernin yhtiöiden sekä Kesko-konsernin tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Keskon Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kesko ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kesko ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Kesko ei vastaa sivujen saatavuudesta. Kesko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Keskon Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Keskolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Keskon toimesta eikä Kesko vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Kesko ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kesko ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Keskolle

Lähettämällä aineistoa jollekin Keskon palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Keskolle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Kesko ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Kesko voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Kesko noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Keskon Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Keskolle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Keskolle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Keskon Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet (cookies)

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Java-script.