K-Rauta-hero-banner
Artikkelit

Energia-avustukset 2023 – ota pääkohdat haltuun

Päivitetty 08.02.2023

Kokosimme kotitalouksille ja taloyhtiöille myönnettävät energiatuet listaksi. Katso listan pääkohdat, niin tiedät neuvoa remontin tilaajaa oikeiden tukien äärelle.

Tukea energiasyöppöjen päivitykseen

Energia-avustusta kannattaa suunnata vanhentuneiden LVI-ratkaisujen parannuksiin. Asunnon energiasyöppö voi olla lämmitysmuoto ja lämmönjakotapa, lämmitysveden lämpötilataso, ilmanvaihtotapa tai veden kulutus.

Vanhan käyttövesivaraajan vaihtaminen uuteen tuottaa merkittäviä säästöjä. Jo järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa kohentaa energiatehokkuutta.

Älykäs talotekniikka: laitteiden säätöautomatiikka ja etäohjaus tuottavat asumiseen tarpeenmukaista tarkkuutta. Esimerkiksi lattialämmön säätöautomatiikka tuo säästöä sähkönkulutukseen.

Edellä on esitetty vain joitakin esimerkkejä energiatuen mahdollisuuksista asuinrakennuksen omistajille, linkkien takana listallamme lisää. HUOM! Energiatukea saa myös suunnittelukustannuksiin, E-luvun laskentaan ja energiatodistuksen laatimiseen.

Näin tukihakemus onnistuu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) avustaa energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita vuonna 2023 lähes 100 miljoonalla eurolla. Energia-avustuksen edellytyksenä ja tavoitteena on talon energiatehokkuutta kuvaavan E-luvun alenema.

Oikein tehdyt laskelmat ovat tärkeitä. Avustus myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi. Siksi ARA suosittelee, että energiaremontti käynnistetään ammattilaisen avulla.

Asiantuntija tekee hakemukseen tarvittavat laskelmat talon rakentamisajankohdan E-luvusta sekä laskelmat suunniteltujen korjausten vaikutuksista E-lukuun. Pätevä ammattilainen löytyy täältä: energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

Avustus on enintään 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, mutta enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työt saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan, takautuvasti avustusta ei myönnetä. Hakemusten käsittelyaika on noin kuusi kuukautta.

Remonttikohtaiset avustukset ja euromäärät

ara.fi, ARAn Energia-avustus

Asuinrakennusten omistajille rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Edellytyksenä on rakennuksen E-luvun alenema. Avustus on enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden. Haku ARAn verkkoasioinnissa.

ara.fi, Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Asuinrakennuksen omistajille matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Rahaa on tarjolla talotyypistä riippuen enintään 2000 - 3000 euroa/ lämmönvaihdin ja 500 - 1000 euroa/rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö. Haku ARAn verkkoasioinnissa. Avustusta myönnetään vain kerran saman laitteiston korjaukseen. Avustusta ei myönnetä, jos hakija on saanut muuta julkista tukea samaan laitteistoon.

ely-keskus.fi, Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Kannustaa pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoa ei-fossiiliseen. Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Haku sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. ELY-keskuksen avustus sulkee pois muut avustukset ja kotitalousvähennyksen. Vaihtoehto: ARAn energia-avustus.

ely-keskus.fi, Avustus pientalon kaasulämmityksestä luopumiseksi

Avustuskelpoisia ovat 7.4.2022 jälkeen maakaasulämmityslaitteen poistosta ja uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta syntyneet kustannukset. Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun kaasulämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Haku sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. ELY-keskuksen avustus sulkee pois muut avustukset ja kotitalousvähennyksen. Vaihtoehto: ARAn energia-avustus.

ara.fi, Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Vähävaraisille omakotitalon asukkaille (asunnossa asuu yli 65-vuotias tai vammainen henkilö) tai osakkaan vastuulla olevien asunto-osakkeen korjauksiin. Tavoitteena edistää terveellistä ja turvallista kotona asumista. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %. Hakuohjeet ARAn verkkosivuilla.

ara.fi, Avustus kuntotukimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Omakotitalon omistajille (ja taloyhtiöille) kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista. Haku ARAn verkkoasioinnissa.

vero.fi, Kotitalousvähennys vuonna 2023

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Kotitalousvähennysoikeus on henkilökohtainen eli puolisot voivat hakea sitä (omavastuu 100 eur molemmilla). Maksimimäärä tavallisissa remonteissa on 2 250 euroa ja öljylämmityksestä luopuessa 3 500 euroa. Kotitalousvähennyksen voi ilmoittaa sähköisesti verohallinno OmaVero -palvelussa. Kotitalousvähennystä ei voi yhdistää ELY-tukeen tai ARAn energia-avustukseen.

HUOM!: Vuonna 2023 kotitalousvähennyksen yhteyteen on liitetty sähkövähennys, jonka tarkoituksena on helpottaa isojen sähköenergian kulujen kanssa kamppailevia talouksia, haku: vero.fi.

Korotettu kotitalousvähennys, esim. öljylämmityksestä luopumiseen:

Työ yritykseltä: 60 % työn osuudesta (omavastuu 100 €). Työ työntekijältä: 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät sivukulut.

Tavallinen kotitalousvähennys, muut kodin remonttityöt:

Työ yritykseltä: 40 % työn osuudesta (omavastuu 100 €). Työ työntekijältä: 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät sivukulut.

Tukiehdot ja päällekkäiset tuet

Voiko asuinrakennuksen omistaja hakea energiatehokkuutta edistäviin remontteihin ja hankintoihin useita energia-avustuksia? Yksiselitteistä ohjetta ei voi antaa. Kodit ovat yksilöllisiä ja kohteissa eri energiatehokkuutta edistävät työt voivat jakaantua useammalle vuodelle tai kustannukset voi jakautua useiden korjaustavoitteiden tai laitteistojen laajuudelle.

Eri energia-avustusten myöntämisen ehtoja, yhdistämismahdollisuuksia ja päällekkäisyyksiä kannattaa vertailla kunkin tuen hakuehdoista. Varsinkin laaja perusparannuskokonaisuus vaatii hyvää laskentaa ja suunnittelua.