K-Rauta-hero-banner
Artikkelit

Laiturin valinta - vaihtoehdot erilaisille rannoille

Päivitetty 08.03.2020

Ponttonilaituri on varma valinta suojaiselle ja riittävän syvälle rannalle. Mikäli rannan pohja on kivinen ja karikkoinen, voi rantaan soveltua ns. arkkulaituri. Tutustu eri laiturityyppeihin ja löydä tarpeisiisi sopiva malli!

Mökkilaitureina on käytössä neljä erilaista kevytrakenteista laiturityyppiä. Suosiotaan lisäävät jatkuvasti kelluvat ja kevyet muoviponttonilaiturit, joita on suojaisissa paikoissa helppo käyttää ja huoltaa. Näistä löytyy runsaasti myös valmiiksi tuotteistettuja kaupallisia malleja. K-Raudan valikoimissa on valmislaitureita jokaiseen tarpeeseen ja rantaan. Valmislaituri on helppo ja nopea asentaa itse.

Toisena kevyenä laiturityyppinä ovat pylväslaiturit tai paalulaiturit. Pylväsrakenteena voi olla pohjaan juntattavat puupaalut joiden varaan rakennetaan laiturikansi. Pylväs voi myös lähteä leveän pohjalevyn päältä, joka asettuu tukevasti kantavalle pohjalle. Myös pylväslaitureita valmistetaan kaupallisina malleina.

laiturin-valinta-ak

Seitsemän metrin pituinen uima- ja oleskelulaituri Ulpukka siirtyy osissa vaikka peräkärryllä mökille. Laituria voi tarvittaessa jatkaa valmiiden, yhdisteltävien komponenttien avulla. Lisätietoja tuotteesta >

Mikäli karikkoista rantaa joudutaan koneellisesti ruoppaamaan, kasataan kivet usein aallonmurtajaksi. Tämän kivivallin ulkonäköä voidaan hieman naamioida päälle rakennettavan laiturikannen avulla aallonmurtajalaituriksi.

Neljäntenä mallina kovan karikkoisen pohjan päälle voidaan tehdä myös ns. arkkulaituri, jossa laiturikansi tukeutuu kivillä täytetyn arkkurakenteen varaan. Sopiva laiturityyppi valitaan käyttötarpeen, rannan olosuhteiden, pohjatyypin ja huoltomahdollisuuksien mukaan.

Tutustu eri laiturityyppeihin:

1. Ponttonilaiturit

  • Pontonilaituri on suojaiselle ja riittävän syvälle rannalle varma valinta, joka ei oikein toteutettuna tuota ikäviä yllätyksiä.
  • Laiturin kansi on aina sopivalla korkeudella veden pinnan korkeudesta riippumatta.
  • Huoltotoimenpiteet: syksyisin nosto maihin ja keväällä ankkurointi takaisin veteen.
  • Kevyt laiturirakenne! Voidaan helposti vetää taljoilla tai vinssillä aluspuiden varassa rannalle talvehtimaan.
  • Suojaisessa paikassa, jossa ei ole vaaraa liikkuvista jäistä voidaan ponttonilaituri jättää harkinnan mukaan talveksikin paikoilleen. Takuuta ei kuitenkaan yleensä anneta kevyiden laiturirakenteiden talvehtimiselle.
  • Muovirakenteinen ponttoni kestää jäätymisen, mutta laiturin runkorakenne ei kestä rantajäiden liikettä.

K-Raudasta löydät erilaisia pontonilaitureita ja -tarvikkeita. Tutustu!

Pontonilaiturin kiinnitys

Veteen laskun yhteydessä laituri ankkuroidaan ulkopäästään ristiin ketjujen ja betonipainojen avulla. ketjulle tulisi olla pituutta noin 4 -5 kertaa veden syvyys, jotta riittävä pito saavutetaan. Laituri kiinnitetään rantaan kulkusillan avulla. Reilun mittaiset ketjut ja painoankkurit voidaan jättää talveksi pohjaan paikoilleen kun laituri vedetään syksyllä maihin. Kansirakenteet kannattaa tehdä valmiiksi kyllästetystä puutavarasta. Märkä kyllästetty puutavara syövyttää nopeasti metalleja, joten haponkestäviä ruuveja ja kiinnikkeitä kannattaa aina käyttää.

2. Paalulaiturit

  • Tehdastekoisen paalulaiturin pylväät tukeutuvan riittävän kantavalle pohjalle laskettavan leveän pohjalevyn varaan.
  • Pylväiden varaan tukeutuvaa kansirakennetta voidaan nostaa ja laskea käsisäädöllä veden korkeusvaihteluiden mukaan.
  • Tehdasvalmisteinen paalulaituri puretaan talveksi ja puurakenteet pestään sekä käsitellään puuöljyllä, kuten ponttonilaitureissakin.

3. Arkkulaiturit

Mikäli rannan pohja on kivinen ja karikkoinen, voi rantaan soveltua ns. arkkulaituri. Ennen arkkukehikot veistettiin hirrestä siten, että arkku kapeni joka sivultaan yläreunaa kohti. Jäät eivät veden noustessa rikkoneet aivan niin helposti ylöspäin kapenevaa arkkurakennetta. Arkku täytettiin kivillä ja päälle rakennettiin laiturin kansi. Joskus laiturin ulkopäätä tukeva arkku on rakennettu betonisista kaivonrenkaista, jotka on täytetty kivillä. Arkun alustan on oltava tasainen ja kantava, jotta rakenne ei sorru. Sortunutta rakennetta ei juuri voida huoltaa eikä korjata, joten edessä on yleensä uuden laiturin rakentaminen.

Arkkulaiturin tekniikka

Helpoin sovellus kovalle pohjalle tehtävästä arkkulaiturista on sopivan korkuisten A-pukkien varaan nostettava kansirakenne. Tukipukkien välimatka voi noin 2-3 metriä, jotta nosteltavista kansirakenteista ei tulisi liian raskaita. A-pukkien tukijalat voi kiinnittää pohjalevyihin, joiden päälle laskettavat betonipainot tukevoittavat laituria. Tämä syksyisin maihin nostettava rakenne toimii suojaisilla vesillä.

Tonttiin kuuluvaa vesialuetta ei saa täyttää eikä tontin luonnollista rantaviivaa muuttaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.

4. Aallonmurtajalaituri

Mikäli karikkoinen ranta vaatii ruoppausta ja aallonmurtajaa, kannattaa laiturirakenne yleensä tehdä aallonmurtajan päälle. Rannan ruoppaus ja aallonmurtajan rakentaminen edellyttävät vesialueen omistajan lupaa ja viranomaislupaa.