K-Rauta-hero-banner
Artikkelit

Puun kaataminen turvallisesti

Puun turvallinen kaataminen on suunniteltava hyvin, jotta siitä ei aiheudu vaaraa muille ihmisille tai ympäristölle.

Tarkista etukäteen, että onko kaatoalueella noudatettava joitain tiettyjä luonnonsuojelumääräyksiä. Hyvät työvälineet sekä turvavarusteet ovat myös tärkeässä roolissa. Kun suunnittelet homman hyvin etukäteen, on seuraava työvaihe helpompi.

Keskeiset turvavarusteet:

puun-kaataminen-k-rauta-ak

Vinkit puun kaatoon:

 • Jos kaadettava puu sijaitsee lähellä sähkölinjaa, tietä tai rakennuksia on puun kaato turvallisinta jättää kokeneen metsurin käsiin.
 • Ennen puun kaatamista on varmistettava, että puun kaatumissuunnassa ja lähiympäristössä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä, kulkuneuvoja eikä irtainta omaisuutta, joka voisi joutua vaaraan puun kaatuessa.
 • Jos puunkaatoalueella kuitenkin liikkuu muita ihmisiä, sijoita alueelle näkyvään paikkaan varoituskylttejä.
 • Turvaetäisyys on kaksi kertaa kaadettavan puun pituus.
 • Varmista myös, että puun lähellä ei ole muita puita joiden varaan puu saattaa jäädä eikä kaadu maahan asti (tulee ns. konkelo).
 • Tarkastele puuta ennen kaadon aloittamista, jotta huomaat mihin suuntaan puu luontaisesti kaatuisi
 • Jos puu pitää kaataa tiettyyn suuntaan ja puun painopiste vetää puun toiseen suuntaan, pitää kaatamisessa käyttää apuna esim. köysiä ja vetotaljoja. Ota huomioon mahdollinen tuulen vaikutus ja suunta.
 • Aloita työ sahaamalla puuhun puun kaatosuunnan määrittelevä kaatolovi. Tähän työvaiheeseen kannattaa tutustua tarkemmin.
 • Juuri ennen kuin ryhdyt kaatamaan puuta varmista, että puun ympärillä noin parin metrin säteellä ei ole muita ihmisiä, eläimiä tai mitään hajoavaa.
 • Kun puu lähtee kaatumaan, siirry sivulle moottorisahan kanssa muutamia metrejä, jotta mahdollisesti rungon törmätessä maahan puun tyvi ei osu sinuun.
 • Käytä tarvittaessa apuun ns. kaatorautaa (ns. ”vänkärautaa”) ohuemmissa puissa, paksuissa puissa kaatokiilaa
 • Seuraa puun kaatumista tarkasti ja ole valmis pakenemaan paikalta nopeasti jos jotain odottamatonta sattuu puun kaatuessa.

Lisävinkkejä voit kysyä maksutta K-Raudan puutarhaneuvonnasta. Lähetä kysymys!