Tietosuojaseloste Kesko K-Rauta arvonta, kampanja, kilpailu

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun arvonta-, kampanja ja kilpailurekisterissä

SISÄLLYSLUETTELO

1. Rekisterinpitäjä

2. Mitä tietoja käsittelemme?

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään?

4. Säilytysaika

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

9. Valitusosoitus

10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

14. Tietosuojavastaava

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä [email protected].

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Arvonnasta riippuen käsittelemme seuraavia tietojasi:

Yhteystiedot esim. nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten antamasi lisätiedot esim. valokuva, video.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään?

Yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten antamasi tietoja käsitellään kyseisen palvelun toteuttamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi ja palkinnon toimittamiseksi. Voittaessasi nimesi ja kuvasi voidaan julkaista valitsemissamme medioissa.

Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Tietojen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus.

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:

  • Arvontaan, kilpailuun tai muuhun vastaavaan kampanjaan osallistuneiden henkilötiedot poistetaan arvonnon suorittamisen taikka kilpailun tai muun kampanjan päättymisen jälkeen.

  • Arvonnan tai kilpailun voittaneen henkilön tietoja säilytämme osana kirjanpitomme tositeaineistoa kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Tällä valinnalla voit saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Voit pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytän oikeuksiani?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vastaamme pyyntöön kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

  • Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
  • Tutkimus- ja kyselypalveluiden tuottajia

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Käsittelemme tietojasi suostumuksellasi. Jotta voisit osallistua järjestämäämme kilpailuun, arvontaan tai kampanjaan, on meidän käsiteltävä palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä henkilötietojasi. Näitä tietoja ovat meille kilpailun, arvonnan tai kampanjan yhteydessä antamasi tiedot.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Emme kerää tietoja tähän rekisteriin muualta kuin sinulta.

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse [email protected]