Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Asennusliima Fix-It 0,3l

CASCO

Kylmien ja kosteiden pintojen liimaamiseen sisä- ja ulkotiloissa aina -15 °C:een asti.

14,95 € / kpl

49,83 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500082586
  • EAN-koodi: 7311980102145

Monikäyttöinen asennusliima, jolla voidaan liimata peltiä, alumiinia, terästä, laminaattia, lasia, kaakelia, korkkia, rakennusaineita, betonia, puulevyjä, jne. Liima tarttuu hyvin myös maalattuihin, kosteisiin ja kylmiin pintoihin. Sisä- ja ulkokäyttöön. Hyvä veden-, pakkasen- ja lämmönkesto. Tolueeniton. Fix-It-asennusliimalla on erittäin hyvä lämmön-, kemikaalin- ja vedenkesto. Alhaisin käyttölämpötila on -15 °C, ja täysi pitävyys saavutetaan 1 päivän kuluttua. Liiman lämpötilan tulee olla liimattaessa noin +20 °C. Levitä liima nauhoina tai pisteinä puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle. Jos tarvitaan nopeampaa kiinnittymistä, irrota pinnat toisistaan, odota muutama sekunti ja paina pinnat kiinni. Lämmönkesto: -30...+100 °C.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tuote

Paino
0.42 kg
Pakkauskoko (ml)
300
Alin käyttölämpötila °C
-15
Ylin käyttölämpötila °C
30

Pakkaus

Paino
0.42 kg
Korkeus
1.7 cm
Pituus
22 cm
Leveys
11 cm