LASIKUIDUNKORJAUSSARJA PLASTIC PADDING 250ML

LASIKUIDUNKORJAUSSARJA PLASTIC PADDING 250ML

HENKEL

Korjaussarja sisältää koko paketin korjataksesi lasikuituveneet, surffilaudat tai moottorikelkan.

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500675551
  • EAN-koodi: 5010401002119

Korjaussarja sisältää koko paketin korjataksesi lasikuituveneet, surffilaudat tai moottorikelkan.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Pakkaus

Paino
0.502 kg
Korkeus
26 cm
Pituus
5 cm
Leveys
16 cm