STRONG EPOXY METAL 2X12ML EPOKSILIIMA METALLIPINNOILLE

STRONG EPOXY METAL 2X12ML EPOKSILIIMA METALLIPINNOILLE

CASCO

Metallien kuten teräksen, raudan, alumiinin sekä kiven, betonin, polyesterin, bakeliitin ja puun liimaamiseen.

13,50 € / pkt

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501472349
  • EAN-koodi: 7311980141694

Metallien kuten teräksen, raudan, alumiinin sekä kiven, betonin, polyesterin, bakeliitin ja puun liimaamiseen.

Vaaralausekkeet

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
0.1 kg
Korkeus
25 cm
Pituus
11 cm
Leveys
3 cm