K-Rauta-hero-banner

Vastuulliset tuotteet

Löydä vastuulliset tuotteet entistä helpommin

K-Rauta haluaa tehdä vastuullisten tuotteiden löytämisen ja valitsemisen mahdollisimman helpoksi. Siksi olemme tunnistaneet valikoimistamme tuotteet, jotka täyttävät tiukat vastuullisuuskriteerit erilaisissa asiakkaidemme arjen sekä ympäristön kannalta tärkeissä aiheissa.

Vastuulliset tuotteet tunnistat helposti verkkokaupassa: jos tuote on saanut vastuullisuusluokituksen, siitä kertova tunnus löytyy tuotekuvan vierestä ja tuotekortilta. Voit myös rajata tuotehaun tuloksia eri vastuullisuusluokkien mukaan.

Vastuullisten tuotteiden esiin nostaminen on meille tärkeää, sillä tiedämme, että jokainen parempi valinta vie kohti kestävämpää rakentamista ja remontointia.

Vastuullisuusluokat

Energiatehokkuus

Tuote auttaa pienentämään energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.

Lue lisää

Veden säästö

Tuote auttaa vähentämään vedenkäyttöä ja säästää siten luonnonvaroja ja energiaa.

Lue lisää

Terve rakennus

Tuotteessa on kiinnitetty erityistä huomiota sen vaikutuksiin sisäilmaan.

Lue lisää

Vastuullisemmin tuotettu

Tuotteen alkuperä on varmennettu tai tuotteella on verrokkeja pienempi ilmastovaikutus.

Lue lisää

Kiertotalous

Tuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä tai biopohjaisia materiaaleja tai tuote on korjattavissa ja kierrätettävissä.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Haluatko tietää lisää vastuullisista tuotteista: miten tuotteet on valittu, miten niiden vastuullisuus varmistetaan ja miten vastuulliset tuotteet tunnistaa?

Lue lisää
K-Rauta-hero-banner

Energiatehokkuus

Tuote auttaa pienentämään energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä

Tuotteella on verrokkeja parempi energiatehokkuusluokka tai tuote edistää muutoin energiatehokkuutta. Energiamerkintä auttaa tunnistamaan tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Energiamerkki osoittaa tuotteen käytönaikaista energiankulutusta asteikolla A-G. Joissain tuoteryhmissä on vielä vanha luokitusasteikko, joissa on käytössä A-luokkaa paremmat luokat A+, A++ ja A+++.

K-Rauta-hero-banner

Veden säästö

Tuote auttaa vähentämään vedenkäyttöä ja säästää siten luonnonvaroja ja energiaa

Tuote täyttää EU-vaatimusten mukaiset raja-arvot vedenkulutuksessa. EU:n vaatimusten mukainen kestävä taso vedenkulutuksessa arvioidaan sen mukaan, miten paljon vesikalusteet kuluttavat vettä (litraa/minuutti). Esimerkiksi WC- ja keittiöhanoissa sallittu kulutus on korkeintaan 6 litraa/minuutti.

K-Rauta-hero-banner

Terve rakennus

Tuotteessa on kiinnitetty erityistä huomiota sen vaikutuksiin sisäilmaan

Tuote aiheuttaa todennetusti vähemmän haitallisia vaikutuksia ihmisille, eläimille ja ympäristölle tai tuotteessa on käytetty terveyden kannalta hyviksi todettuja luonnonmateriaaleja.

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat voineet saada esimerkiksi jonkin seuraavista sertifikaateista tai ympäristömerkeistä: M1, Joutsenmerkki ja Blue Angel.

Lisäksi mukana on tuotteita, joiden VOC-arvo (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) on luokkaa matala (Low) Lisätietoja VOC-yhdisteistä löytyy esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen sivuilta.

K-Rauta-hero-banner

Vastuullisemmin tuotettu

Tuotteen alkuperä on varmennettu tai tuotteella on verrokkeja pienempi ilmastovaikutus

Tuotteen raaka-aineen tai tuotteen hankintaan tai valmistukseen liittyviä ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu. Arvioinnista on saatavilla kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti tai muu todiste.

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat voineet saada esimerkiksi jonkin seuraavista sertifikaateista tai ympäristömerkeistä: PEFC, FSC, Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Cradle to Cradle, BCI (Better Cotton Initiative) ja OEKO-Tex.

Lisäksi mukana on tuotteita, joille on määritelty CO2-raja-arvot (metalleille, alumiinille, kuparille) perustuen EN 15804 -standardin mukaiseen EPD-ympäristöselosteeseen.

K-Rauta-hero-banner

Kiertotalous

Tuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä tai biopohjaisia materiaaleja tai tuote on korjattavissa ja kierrätettävissä

Tuotteen voidaan todennetusti osoittaa olevan esimerkiksi tehty kierrätetyistä tai biopohjaisista materiaaleista. Tuotetietoihin on voitu merkitä myös kierrätysmateriaalin osuus. Lisäksi luokassa on mukana tuotteita, jotka ovat korjattavissa (se on helppo purkaa ja varaosia on saatavana).

Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat voineet saada esimerkiksi jonkin seuraavista sertifikaateista tai ympäristömerkeistä: Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin.

K-Rauta-hero-banner

Usein kysytyt kysymykset vastuullisista tuotteista

Haluamme tehdä vastuulliset valinnat mahdollisimman helpoiksi asiakkaillemme. Siksi vastuullisten tuotteiden on oltava helposti tunnistettavissa ja löydettävissä. Tässä vastuullisuusluokat tulevat apuun.

Luokittelun avulla on helppo saada tarkempaa tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, kuten tuotteiden ilmastovaikutuksista, energiatehokkuudesta, kierrätettävyydestä tai materiaalien alkuperästä.

Vastuullisten tuotteiden valikoimaa täydennetään aktiivisesti sitä mukaan, kun saamme riittäviä ja varmennettuja tietoja tuotteiden vastuullisuudesta. Keräämme tietoja tavarantoimittajiltamme sekä muilta kumppaneiltamme.

Vastuullisten tuotteiden esiin nostaminen on meille tärkeää, sillä tiedämme, että jokainen parempi valinta vie kohti kestävämpää rakentamista ja remontointia. 

Vastuullisuusluokituksen saaneet tuotteet ovat läpäisseet tiukan kriteeristön, jonka pohjana on tutkittu ja varmennettu tieto, lainsäädäntö, viralliset ympäristömerkit sekä monet sertifikaatit.

Olemme tähän mennessä käyneet läpi 100 000 tuotetta, joista jo yli 12 000 on saanut vastuullisuusluokituksen. Osa tuotteista kuuluu useaan eri vastuullisuusluokkaan.

Löydät vastuulliset tuotteet verkkokaupastamme: jos tuote on saanut vastuullisuusluokituksen, siitä kertova tunnus löytyy verkkokaupassa tuotekuvan vierestä ja tuotekortilta. Tarkemmat tiedot tuotteen vastuullisuudesta löydät tuotekortin alalaidasta.

Voit myös suodattaa tuotteita verkkokaupassamme vastuullisuusluokkia hyödyntäen.

Vaadimme tavarantoimittajiltamme, että tuotteiden vastuullisuutta koskevat tiedot ovat tutkittuja ja todennettuja. Vastuullisuusväittämät voidaan varmistaa kolmannen osapuolen myöntämällä virallisella laatu- tai ympäristösertifikaatilla tai tarkistamalla, täyttääkö tuote sille asetetut kansainvälisesti hyväksytyt kestävyyteen liittyvät raja-arvot. Esimerkiksi teräksen kestävälle valmistukselle on asetettu kansainvälinen ResponsibleSteel-standardi.

Seuraamme aktiivisesti EU:n lainsäädännöstä tulevien vaatimusten muutoksia, tuotteiden teknistä kehitystä sekä luontoa ja kiertotaloutta tukevaa kehitystä. Päivitämme kriteeristöä tarvittaessa näiden mukaisesti.

Vastuullisuusluokat pohjaavat toimialamme keskeisimpiin vastuullisuushaasteisiin, joihin meidän on vastattava. Näistä keskeisimpiä ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, luontokadon torjuminen, kiertotalouden edistäminen, toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin, turvallisuuden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien varmistaminen.

Kyllä. Vastuullisuusluokkiin päässeet tuotteet ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä. Ne ovat läpäisseet tiukan kriteeristön. Tämä edellyttää, että tuotteesta on oltava saatavilla kattavasti vastuullisuudesta kertovaa ja varmennettua tietoa.

Luokittelun ulkopuolelle jääminen ei tarkoita, että tuote olisi vastuuton. Kyse voi olla myös siitä, ettei tuotteesta ole saatavilla riittävästi varmennettuja tietoja, joilla vastuullisuuskriteerien täyttäminen voitaisiin todentaa.

Tarkistamme kriteerimme säännöllisesti ja lisäämme kriteerejä tarpeen mukaan. Näin vastuullisten tuotteiden valikoimamme palvelee asiakkaitamme mahdollisimman täsmällisesti ajantasaiset standardit sekä lainsäädännön huomioiden. Vastuullisten tuotteiden valikoimaa täydennetään aktiivisesti sitä mukaa kun saamme riittäviä ja varmennettuja tietoja tuotteiden vastuullisuudesta.

Vastuullisuus on keskeinen osa Keskon ja K-ryhmän jokapäiväistä työtä.

Vastuullisuustyötämme ohjaa Keskon vastuullisuusstrategia, joka asettaa tavoitteet Keskon ja sen kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategiamme yksi keskeinen tavoite on helpottaa asiakkaidemme vastuullisia valintoja.

Tutustu Keskon vastuullisuusstrategiaan.

K-Rauta-hero-banner

Sertifikaatit ja ympäristömerkit

Mitä sertifikaatteja ja ympäristömerkkejä käytämme tuotteiden vastuullisuuden varmentamisessa?

Allergiatunnus on merkki siitä, että tuote täyttää allergiakriteerit. Tunnuksen saaneet tuotteet eivät sisällä hajusteita tai yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä aineita tai materiaaleja. Aineiden lisäksi tutkitaan myös käytetyt pitoisuudet, sillä osa kemikaaleista on hyvin siedettyjä, kun koostumuksessa käytetty pitoisuus on pieni.

Allergiatunnuksen myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry toteuttaen arviointityön yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Avainlippu-merkki auttaa asiakasta valitsemaan suomalaisen vaihtoehdon. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Avainlippu-merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto ry.

Better Cotton on maailman johtava puuvillan kestävän kehityksen aloite. Better Cottonin tavoitteena on auttaa puuvillan tuottajia tulemaan toimeen ja menestymään. Better Cottonin tavoite on myös suojella ja ennallistaa ympäristöä. Better Cottonin jäsenenä Kesko on sitoutunut kehittämään puuvillan viljelytapoja globaalisti.

Puuvillan toimitusketju on moniportainen. Better Cotton -puuvillaa ei jäljitetä yksittäisiin tuotteisiin, vaan puuvilla hankitaan massatasejärjestelmän (Mass Balance) avulla. Vaikka Better Cotton -puuvilla sekoittuu matkan varrella osaksi tavallista puuvillaa, säilyy sen kokonaismäärä toimitusketjussa samana.

Blue Angel on saksalainen ympäristömerkki, joka asettaa tiukat standardit ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille. Blue Angel -merkki kertoo, että tuote kuormittaa ympäristöä vähemmän ja täyttää korkeat vaatimukset ihmisten terveyden suojelemiseksi – samalla kun sillä on sama käyttökelpoisuus ja laatu kuin muilla tuotteilla.

Blue Angel -merkkiä hallinnoi Saksan ympäristöministeriö yhteistyössä useiden muiden organisaatioiden kanssa.

Cradle to Cradle -sertifioidulle materiaalille tai tuotteelle on tehty turvallisuuden, kiertotalouden ja vastuullisuuden arviointi viidessä kategoriassa: materiaalien turvallisuus ihmisille ja ympäristölle, kiertotalous- ja kierrätysmahdollisuudet, uusiutuvan energian käyttö ja ilmastovaikutukset, kestävä veden- ja maaperän käyttö sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja reilut kauppatavat.

Cradle to Cradle -merkin myöntää Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Design from Finland -merkityt tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Design from Finland -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto ry.

Energiamerkintä auttaa kuluttajaa valitsemaan myynnissä olevista laitteista mahdollisimman vähän sähköä kuluttavan. EU-maissa yhtenäinen energiamerkintä antaa luotettavasti vertailukelpoista tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta.

Tiedot perustuvat valmistajien standardin mukaisesti mittaamiin tuloksiin. Suomessa energiamerkintäasetusten valmistelusta vastaa rakennustuotteiden osalta ympäristöministeriö ja kaikkien muiden tuoteryhmien osalta Energiavirasto. Energiamerkintöjen oikeellisuutta valvoo TUKES.

EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun pienemmästä ympäristökuormituksesta turvallisuutta ja laatua unohtamatta. Merkin kriteereissä toistuvia teemoja ovat muun muassa energiatehokkuus, kemikaaliturvallisuus ja kestävästi tuotetut raaka-aineet. Kriteerit laaditaan kaikkien EU-maiden yhteistyönä, ja myönnetty merkki on voimassa koko EU:ssa.

Suomessa EU-ympäristömerkin myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy.

EPD (Environmental Product Declaration) on ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Ympäristövaikutukset on laskettu elinkaarianalyysilla (LCA) raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen saakka.

EPD-standardi on kansainvälinen standardi. Standardin mukaisesti hyväksytty kolmannen osapuolen sertifioija varmistaa, että EPD-ympäristöselosteessa esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.

FSC-merkillä varustetuissa tuotteissa on käytetty FSC-sertifioiduista metsistä peräisin olevia tai kierrätettyjä materiaaleja. Metsiä hoidetaan tiukkojen sosiaalisten ja ympäristöstandardien mukaisesti. FSC 100 % -merkki kertoo, että tuote on valmistettu kokonaan FSC-materiaalista. FSC Mix -tuotteessa on vähintään 70 % FSC-sertifioiduista metsistä peräisin olevia materiaaleja ja loppu on kierrätettyjä materiaaleja tai FSC-kontrolloitua puuta. FSC Recycled -merkki kertoo, että materiaali on täysin kierrätettyä.

FSC Suomi edistää FSC-sertifiointia ja myöntää FSC-tavaramerkin käyttöoikeuden Suomessa. Hyväksytyt sertifiointiorganisaatiot myöntävät sekä metsänhoidon sertifikaatin että alkuperäketjun sertifikaatin.

Keskon FSC-lisenssikoodi on FSC-N001690.

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät kunnianhimoiset ympäristövaatimukset. Joutsenmerkin kriteereissä tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, monista eri näkökulmista. Ympäristön lisäksi kemikaaleihin ja terveyteen liittyvät vaatimukset ovat keskiössä. Kriteereissä huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineista, tuotannosta ja käytöstä aina kierrätykseen ja hävittämiseen.

Joutsenmerkin myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED-sertifioidut rakennukset säästävät rahaa, parantavat tehokkuutta, vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja luovat terveellisempiä paikkoja ihmisille.

LEED-merkinnän rakennuksille on kehittänyt Yhdysvaltojen Green Building Council (USGBC) ja arviointiprosessin toteuttaa The Green Business Certification Inc. (GBCI). LEED-merkintä tuotteen yhteydessä viittaa siihen, että valmistaja on itse selvittänyt sen vastaavan LEED-sertifioidun rakentamisen vaatimuksia.

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tarkoituksena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien ja kalusteiden käyttöä. Se esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuotteet ovat hajuttomia ja vähäpäästöisiä M1-vaatimusten mukaisesti.

M1-luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

OEKO-TEX STANDARD 100 -merkityn tuotteen jokainen komponentti, eli jokainen lanka, nappi ja muut tarvikkeet, on testattu haitallisten aineiden varalta osoittamaan, että tuote on siten vaaraton ihmisten terveydelle.

OEKO-TEX-merkin myöntää useiden tutkimuslaitosten muodostama International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology.

OEKO-TEX MADE IN GREEN on jäljitettävä tuotemerkki kaikenlaisille tekstiileille ja nahkatuotteille, jotka on valmistettu ympäristöystävällisin menetelmin ja sosiaalisesti vastuullisissa työolosuhteissa. MADE IN GREEN -merkintä kertoo myös, että tekstiili- tai nahkatuote on valmistettu materiaaleista, jotka on testattu haitallisten aineiden varalta.

OEKO-TEX-merkin myöntää useiden tutkimuslaitosten muodostama International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology.

PEFC-merkki tarkoittaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. PEFC-merkin avulla voidaan varmistua tuotteen vastuullisuudesta ja alkuperästä. PEFC-merkkiä voi käyttää tuotteessa, kun sen sisältämästä metsä- ja puuperäisestä materiaalista vähintään 70 % on PEFC-sertifioitua ja loppu kierrätettyjä materiaaleja tai FSC-kontrolloitua puuta. PEFC-kierrätetty -merkki kertoo, että materiaali on täysin kierrätettyä.

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry edistää PEFC-sertifiointia ja myöntää PEFC-tavaramerkin käyttöoikeuden Suomessa. Hyväksytyt sertifiointiorganisaatiot myöntävät sekä metsänhoidon sertifikaatin että alkuperäketjun sertifikaatin.

PEFC-tavaramerkit tuotteissa kertovat PEFC-sertifioinnista. Keskon käyttöoikeusnumero on PEFC/02-44-36.

Sirkkalehtimerkki kertoo, että puutarhatuote, esimerkiksi koristekasvi tai taimistotuote, on viljelty Suomessa. Myös tuotteiden laatu on korkea: Sirkkalehtimerkkiä saa käyttää vain ekstra- tai ykkösluokan tuotteissa.

Sirkkalehtimerkin myöntää Kotimaiset kasvikset ry.