K-Rauta-hero-banner
Artikkelit

Näin kasvatat aidan ja aidanteet

Tontin tai oleskelualueen viihtyisään rajaamiseen on monta keinoa. Puusta tai muusta rakennusmateriaalista koostuvan aidan sijaan voidaan käyttää erilaisia kasviryhmiä. Oikein valittuina ne ovat helppohoitoisia ja vaativat vain vähän vuosittaista hoitoa.

Aita vai aidanne?

Aita tarkoittaa alueen rajaamiseen tarkoitettua kasviryhmää, joka pidetään halutussa muodossa leikkaamalla. Aidanne taas saa kasvaa vapaasti oman luontaisen kasvutapansa mukaan. Aitakasveiksi sopivat leikkaamisen vuoksi myös suureksi kasvavat kasvit, kunhan ne vain kestävät leikkaamista. Aidannekasvien maksimikorkeus on yleensä parisen metriä. Tätä suuremmat aidannekasvit ovat usein jo pikkupuita, jolloin voidaan puhua kujanteesta.

Valitse oikein

Aita- ja aidannekasveihin pätevät samat lainalaisuudet kuin puutarhan muihinkin kasveihin. Kaikki eivät menesty varjoisalla paikalla ja osa vaatii runsaastikin vettä. Aitaa tai aidannetta istutettaessa on erityisen tärkeää valita juuri oikea kasvi oikeaan paikkaan, sillä keskeltä aitaa myöhemmässä vaiheessa kuolleen kasvin paikkaaminen uudella on vaivalloista. Lisäksi kestää kauan, ennen kuin aitaan tullut aukko täyttyy kauniisti.

Aidassa enemmän työtä

Aita vaatii aina enemmän työtä kuin aidanne, joka saa kasvaa melko lailla vapaasti. Aita leikataan vähintään kerran vuodessa, jotta se pysyy siistinä ja kasvaa riittävän tiheäksi. Esimerkiksi orapihlaja-aita täytyy leikata kaksi kertaa vuodessa. Aidanteen huolloksi riittää useimmiten säännöllinen kuolleiden oksien poistaminen.

Havupuut vai lehtipensaat?

Monen mielessä kangastelee upea näkymä maaseudulta, jossa talot on ympäröity sadoilla metreillä tiheää kuusiaitaa. Kunnollisen kuusiaidan kasvattaminen on kymmenien vuosien mittainen pitkällinen prosessi. Suomen eteläosissa havupuuaidan makuun pääsee nopeammin ja helpommin käyttämällä esimerkiksi tuijaa. Lehtipensaista koostuvat aidat eivät oikein leikattuina kasva juuri sen nopeammin kuin havuaidatkaan, mutta ne sallivat huomattavasti enemmän virheitä ja kestävät huonompia olosuhteita. Havupuuaidat eivät esimerkiksi sovi lainkaan tienvierustalle, jos tietä suolataan talviaikaan.

Istuta ajoissa

Suurin osa lehtipensaiden aitataimista myydään avojuurisina eli ilman multapaakkua kymmenen tai parinkymmenen taimen nipuissa. Tällaiset taimet istutetaan mahdollisimman varhain alkukesällä. Osa suurina myytävistä havupuiden aitataimista saattaa olla paakutettuja, joten niiden istutuksella ei ole yhtä kova kiire. Avojuuristen taimien juuriston kosteus on syytä tarkistaa jo myymälässä.

Kotona taimet pitää istuttaa mahdollisimman nopeasti. Jos se ei ole mahdollista, taimipakkaus viedään viileään ja varjoiseen paikkaan ja sitä kastellaan säännöllisesti. Ennen istutusta taimia tulisi liottaa vedessä ainakin parin tunnin ajan.

Oja on nopein tapa

Tuleva aitalinja merkitään paaluilla ja naruilla. Pitkien aitalinjojen kaivaminen käy kätevimmin kapeakauhaisella kaivinkoneella tai perinteisesti lapiotyönä. Yhtenäisen ojan kaivaminen on kymmenien metrien mittaisia aitoja istutettaessa nopeampaa kuin erillisten istutuskuoppien tekeminen.

Kaivetun ojan syvyyden tulee olla vähintään puoli metriä. Kasvien juurten pitää mahtua kuoppaan suorina. Syvyyttä täytyy lisätä ainakin 10–15 cm:llä, jos maa on savista. Savimaalla ojan pohjalle laitetaan vähintään kymmenen senttiä hiekkaa tai soraa salaojitukseksi ja oja täytetään kevyesti uudella, turpeella ja mullalla parannetulla maalla. Jos maan parantamiseen käytetään lannoittamatonta peltomultaa, se kannattaa samalla lannoittaa ja kalkita valmistajien ohjeen mukaan. Varsinaiseen istutuskuoppaan ei enää erikseen lisätä lannoitteita tai kompostia.

Istutus liukuhihnatyönä

Ojan tai istutuskuoppien kaivamisen jälkeen aita linjataan jälleen naruilla. Näin kaikki taimet saadaan samaan linjaan. Liotetut taimet istutetaan ripeästi esimerkiksi kahden hengen työpareissa, jolloin toinen pitelee tainta oikealla korkeudella ja toinen täyttää kuoppaa. Kangaspaakuissa myytävien havukasvien paakutuskangas avataan taimen juurelta, mutta sitä ei tarvitse poistaa. Maa tiivistetään taimien ympärille tallaamalla. Kuoppa jätetään pari senttiä vajaaksi, jotta taimien kastelu helpottuu alkuvaiheessa.

Leikkaus tärkeää

Juuri istutetut lehtipensaiden aita- ja aidannetaimet leikataan puutarha- tai aitasaksilla noin 10 cm:n korkeudelta maanpinnasta. Jos taimia ei leikata istutuksen yhteydessä, ne eivät ala haaroittua ja myöhemmistä leikkauksista huolimatta aita jää alhaalta harvaksi. Kuusen ja tuijan taimia ei leikata istutusvaiheessa, vaan niiden oikea leikkausaika osuu talveen.

Kastele usein ja muista lannoitus

Hentojuuriset aitataimet tarvitsevat runsaasti vettä juurtuakseen ja jaksaakseen kasvaa. Ensimmäisenä kesänä taimien vedensaannista on pidettävä hyvää huolta. Heinäkuussa taimille voi antaa myös lisälannoitusta jonkin helposti veteen liukenevan lannoitteen muodossa. Syksyllä aitataimille annetaan samanlainen syyslannoitus kuin muillekin pensaille.

Hoitoleikkaus vuosittain

Aidat leikataan kerran tai kahdesti vuodessa. Uusi leikkauskohta on lehtipensailla vain 10–15 cm edellisen yläpuolella, jotta aidasta tulisi riittävän tiheä. Kärsivällisyyden lisäksi leikkaamisessa tarvitaan huolellisuutta. Ensimmäisinä vuosina selvitään yleensä näppituntumalla, mutta parin kolmen vuoden jälkeen tasaisen aidan saamiseksi apuna tarvitaan tukevien paalujenvaraan viritettyjä linjauslankoja.

Ylhäältä kapeammaksi

Ensimmäiset viisi vuotta aidan leikkauksessa kannattaa yleensä kiinnittää huomiota vain oikeaan leikkuukorkeuteen ja sivujen siistimiseen. Sen jälkeen pitää huomioida myös aidan leveys. Aidan tulisi olla tyveltään leveämpi kuin päältä. Aidan päällysosa ei myöskään lumen aiheuttaman lakoamisvaaran vuoksi saa olla tasainen vaan pikemminkin kiilamainen. Tällainen muoto rakennetaan vähitellen.

Aidan muotoilu on muutenkin maltillista puuhaa, sillä kasvit haaroittuvat yleensä parhaiten nuorimmista osistaan. Jos kasvia joudutaan leikkaamaan rajusti niin sanottuun vanhaan puuhun, aidan ulkonäkö kärsii.

Vanhakin jo nuortuu?

Vanha lehtipensasaita saattaa olla jo niin korkea, että sen leikkaaminen on hankalaa. Ainoa keino on joko leikata se 10 cm:n korkuiseksi ja aloittaa kasvattaminen alusta tai leikata aita esimerkiksi noin 50 cm korkeaksi. Puolimetriseksi leikatun aidan uudelleen kasvattamisessa täytyy muistaa tarkkailla erityisesti aidan sivuja, sillä ne jäävät usein hyvin harvoiksi. Kuusiaitaa ei yleensä voi nuorentaa sen ulkonäön kärsimättä. Tuija sen sijaan kestää melko rajuakin leikkausta hyvin.