ALLASKLOORI KIRAMI RAE 5KG

ALLASKLOORI KIRAMI RAE 5KG

KIRAMI

Allaskloori on stabiloimatonta kalsiumhypokloriittia. Se on tarkoitettu allasveden klooraamiseen shokinomaisesti. Sen avulla voidaan myös ylläpitää klooriarvo sopivana.


49 € / kpl

9,80 € / kg

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500861586
  • EAN-koodi: 6430036750558

Allaskloori on stabiloimatonta kalsiumhypokloriittia. Se on tarkoitettu allasveden klooraamiseen shokinomaisesti. Sen avulla voidaan myös ylläpitää klooriarvo sopivana.

Vaaralausekkeet

H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava. H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Pakkaus

Paino
5.3 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
23 cm
Leveys
23 cm