ASENNUSLIIMA FIX-IT 0,16L

ASENNUSLIIMA FIX-IT 0,16L

CASCO

Monikäyttöinen asennusliima sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan liimata peltiä, alumiinia, terästä, laminaattia, lasia, kaakelia, korkkia, rakennusaineita, betonia, puulevyjä. Tarttuu hyvin myös maalattuihin, kosteisiin ja kylmiin pintoihin.


11,30 €

Hinta verkkokaupassa

70,63 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500082585
  • EAN-koodi: 7311980101971

Monikäyttöinen asennusliima sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan liimata peltiä, alumiinia, terästä, laminaattia, lasia, kaakelia, korkkia, rakennusaineita, betonia, puulevyjä. Tarttuu hyvin myös maalattuihin, kosteisiin ja kylmiin pintoihin.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
0.16 kg
Korkeus
13 cm
Pituus
7.5 cm
Leveys
7.5 cm