Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Bitumilakka Icopal BIL 80/85 10l

BMI ICOPAL

Bitumilakka on tarkoitettu betonipintojen kosteuseristykseen. Esisivele betonipinta bitumiliuoksella ennen bitumilakan sivelemistä. Harkkopinnat on slammattava ennen käsittelyä. Bitumilakkaa ei saa käyttää sisätiloissa.

81 € / kpl

8,10 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500962716
  • EAN-koodi: 5708615000747

Icopal BIL 80/85 -bitumilakka on tarkoitettu betonipintojen kosteuseristykseen. Bitumipohjaista kylmänä juoksevaa kosteuseristettä ei ole tarkoitettu sisätiloissa käytettäväksi. Esisivele betonipinta bitumiliuoksella ennen bitumilakan sivelemistä. Kylmänä juokseva bitumipohjainen kosteuseriste ja katonhoitoaine Icopal BIL 80/85 soveltuu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Betonialustalle on esisiveltävä bitumiliuos ennen bitumilakkaa. Jos kyseessä on harkkopinta, on pinnalle tehtävä slammaus ennen bitumilakkakäsittelyä. Bitumilakkaa ei saa käyttää sisätiloissa. Bitumilakka ei siedä levityksen ja kuivumisen aikana vesisadetta. TEKNISET TIEDOT • astiakoko: 10 l • väri: musta • menekki: noin 0,5 - 1,0 l/m² pinnasta riippuen • paloluokka: III (palavat nesteet) • vain ulkokäyttöön • käyttö: betonipintojen kosteuseristykseen BITUMILAKAN KÄYTTÖ Varastoi bitumilakka pystyasennossa sisätiloissa, vähintään +5 °C lämpötilassa. Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Betonilakka ei siedä sadetta levityksen eikä kuivumisen aikana. Betonipinnalle on esisiveltävä Icopal Bitumiliuos BIL 20/85. Lakkaa kannattaa sivellä hyvin ohut kerros, jotta kuivumisaika on lyhyt. Lakka levitetään harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Jos lakka on kylmästä johtuen kankeaa, sitä voidaan lämmittää varovasti vesihauteessa. Bitumilakkaa menee noin 0,5 - 1,0 l/m² pinnasta riippuen. Icopal Bitumilakan kuivumisaika on 3 - 4 tuntia, kun lämpötila on +20 °C. Työvälineiden puhdistaminen onnistuu mineraalitärpätillä. Valikoimastamme löydät myös bitumiliuokset ja muut kattotarvikkeet. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme ja myymälässä.

Tuote

Paino
16.3 kg
Väri
Musta
Materiaali
Muu

Pakkaus

Paino
16.3 kg
Nettosisältö
10 LTR
Korkeus
32 cm
Pituus
21 cm
Leveys
32 cm

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Pitkäkestoinen höyryjen hengittäminen voi vaurioittaa keskushermostoa. Pitkäkestoinen ihokosketus saattaa aiheuttaa ihosyöpää Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Långvarig inandning av ångor kan skada centrala nervsystemet. Långvarig hudkontakt kan orsaka hudcancer.