Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Bitumiliuos Icopal BIL 20/85 10l

BMI ICOPAL

Kylmänä juokseva esisivelyaine betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Ei sisätiloihin. Levityksen ja kuivumisen aikana liuos ei siedä vesisadetta. Kuivumisaika on 2 - 3 tuntia +20 °C:ssa.

81 € / kpl

8,10 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501102146
  • EAN-koodi: 5708615071167

Icopal BIL 20/85 on kylmänä juokseva bitumipohjainen esisivelyaine. Bitumiliuosta käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Liuos on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Bitumipohjainen esisivelyaine BIL 20/85 on tarkoitettu betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Kylmänä juoksevaa liuosta ei saa käyttää sisätiloissa. Bitumiliuos ei siedä levityksen ja kuivumisen aikana vesisadetta. TEKNISET TIEDOT • astiakoko: 2,5, 10 ja 20 l metallisanko • väri: musta • menekki: noin 0,3 l/m² • paloluokka: III (palavat nesteet) • vain ulkokäyttöön • käyttö: betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn BITUMILIUOKSEN KÄYTTÖ Varastoi liuossanko pystyasennossa sisätiloissa vähintään +5 °C lämpötilassa. Käsiteltävän pinnan, esimerkiksi betonivalun, on oltava puhdas ja kuiva. Harkkopinnat on slammattava ennen käsittelyä. Sekoita liuosta ennen käyttöä. Jos bitumiliuos on kylmästä johtuen kankeaa, sitä voidaan lämmittää varovasti vesihauteessa. Liuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Pinta sivellään kertaalleen liuoksella. Tuotteen kuivumisaika on 2 - 3 tuntia lämpötilan ollessa +20 °C. Kuivumisaika ja kulutus riippuu lämpötilasta, pinnan tasaisuudesta ja sivellystä liuosmäärästä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Työvälineet saa puhdistettua mineraalitärpätillä. Valikoimastamme löydät myös bitumilakat ja sokkelikermit. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme ja myymälässä.

Tuote

Paino
16.3 kg
Väri
Musta
Materiaali
Muu

Pakkaus

Paino
16.3 kg
Nettosisältö
10 LTR
Korkeus
32 cm
Pituus
21 cm
Leveys
32 cm

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Pitkäkestoinen höyryjen hengittäminen voi vaurioittaa keskushermostoa. Pitkäkestoinen ihokosketus saattaa aiheuttaa ihosyöpää. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Långvarig inandning av ångor kan skada centrala nervsystemet. Långvarig hudkontakt kan orsaka hudcancer.