Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Bitumiliuos Katepal K-70 10l

KATEPAL

Eristysbitumiliuosta käytetään kosteuden eristämiseen betoni- ym. pinnoissa, kuumabitumin asemesta. Esisively Katepal-bitumiliuoksella K-80.

  • kotimainen tuote

84 € / kpl

8,40 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500962938
  • EAN-koodi: 6417443507067

Katepal K-70 -eristysbitumiliuosta käytetään kosteuden eristämiseen esimerkiksi betonipinnoissa, kuumabitumin asemesta. Esisively pinnalle tehdään ensin Katepal-bitumiliuoksella K-80. Bitumiliuosta ei voi käyttää sisätiloissa. Katepal K-70 -bitumiliuos on tarkoitettu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Bitumiliuos on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Käsiteltävään pintaan esisivellään Katepal-bitumiliuosta K-80, jonka kuivumisen jälkeen sivellään K-70-liuosta vähintään kahteen kertaan. TEKNISET TIEDOT • astiakoko: 3 l, 10 l ja 20 l • väri: musta • menekki: noin 0,6 - 1,0 l/m²/sivelykerta • vain ulkokäyttöön • käyttö: kosteuden eristämiseen BITUMILIUOKSEN KÄYTTÖ Säilytä bitumiliuosta suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojattuna. Ennen käyttöä liuosta on säilytettävä huonelämpötilassa vähintään vuorokausi. Huomioi, että liuosta ei saa sivellä kuumalle pinnalle, sekoittaa kuumaan bitumiin eikä heti sivelyn jälkeen saa tehdä kuumabitumisivelyä. Puhdista käsiteltävä pinta roskista ja liasta. Esisivele ensin pinnoille Katepal-bitumiliuosta K-80. Sekoita liuosta ennen käyttöä. Varsinainen kosteuseristys tehdään bitumiliuoksella K-70 harjaamalla tai telaamalla vähintään kahteen kertaan. Kulutus on noin 0,6 - 1,0 l/m² sivelykertaa kohden. Anna liuoksen kuivua täysin ennen uusintakäsittelyä. Kuivumisaika on 2 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa kuivumisaika voi olla moninkertainen. Työvälineet saa puhdistettua lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä. Liuosta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat astiat on toimitettava kierrätykseen, tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Valikoimastamme löydät myös esisivelyliuokset ja bitumilakat. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme ja myymälässä.

Tuote

Paino
9 kg
Väri
Musta
Materiaali
Muu

Pakkaus

Paino
10.24 kg
Nettosisältö
10 LTR
Korkeus
21 cm
Pituus
30 cm
Leveys
30 cm

Ympäristötiedot

Täysin kierrätettävä
Ei
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H226 - Syttyvä neste ja höyry. H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H226 - Brandfarlig vätska och ånga. H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066:Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.