BITUMILIUOS KATEPAL K-70 10L

BITUMILIUOS KATEPAL K-70 10L

KATEPAL

Eristysbitumiliuosta käytetään kosteuden eristämiseen betoni- ym. pinnoissa, kuumabitumin asemesta. Esisively Katepal-bitumiliuoksella K-80.


61,50 € / kpl

6,15 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500962938
  • EAN-koodi: 6417443507067

Katepal K-70 -eristysbitumiliuosta käytetään kosteuden eristämiseen esimerkiksi betonipinnoissa, kuumabitumin asemesta. Esisively pinnalle tehdään ensin Katepal-bitumiliuoksella K-80. Bitumiliuosta ei voi käyttää sisätiloissa. Katepal K-70 -bitumiliuos on tarkoitettu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Bitumiliuos on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Käsiteltävään pintaan esisivellään Katepal-bitumiliuosta K-80, jonka kuivumisen jälkeen sivellään K-70-liuosta vähintään kahteen kertaan. TEKNISET TIEDOT • astiakoko: 3 l ja 10 l • väri: musta • menekki: noin 0,6 - 1,0 l/m²/sivelykerta • vain ulkokäyttöön • käyttö: kosteuden eristämiseen BITUMILIUOKSEN KÄYTTÖ Säilytä bitumiliuosta suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojattuna. Ennen käyttöä liuosta on säilytettävä huonelämpötilassa vähintään vuorokausi. Huomioi, että liuosta ei saa sivellä kuumalle pinnalle, sekoittaa kuumaan bitumiin eikä heti sivelyn jälkeen saa tehdä kuumabitumisivelyä. Puhdista käsiteltävä pinta roskista ja liasta. Esisivele ensin pinnoille Katepal-bitumiliuosta K-80. Sekoita liuosta ennen käyttöä. Varsinainen kosteuseristys tehdään bitumiliuoksella K-70 harjaamalla tai telaamalla vähintään kahteen kertaan. Kulutus on noin 0,6 - 1,0 l/m² sivelykertaa kohden. Anna liuoksen kuivua täysin ennen uusintakäsittelyä. Kuivumisaika on 2 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa kuivumisaika voi olla moninkertainen. Työvälineet saa puhdistettua lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä. Liuosta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat astiat on toimitettava kierrätykseen, tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Valikoimastamme löydät myös esisivelyliuokset ja bitumilakat. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme ja myymälässä.

Vaaralausekkeet

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tuote

Paino
9 kg
Nettosisältö
10 l
Väri
Musta

Pakkaus

Paino
9 kg
Korkeus
21 cm
Pituus
30 cm
Leveys
30 cm