Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Bitumiliuos Katepal K-80 BIL 20/85 10l

KATEPAL

Esisivelyliuos kuumabitumin ja eristysliuoksen alle kosteuseristyksissä. Liuosta ei saa käyttää sisätiloissa.

  • kotimainen tuote

89 € / kpl

8,90 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500963047
  • EAN-koodi: 6417443508064

Katepal K-80 BIL 20/85 -bitumiliuos on tarkoitettu virttyneiden kattojen esisivelyyn ennen kattopinnoitteen levitystä. Bitumiliuosta käytetään myös kosteuseristysten esisivelyyn esimerkiksi betoni-, rappaus- ja metallipinnoilla. Katepal K-80 BIL 20/85 -bitumiliuos on esisivelyliuos kuumabitumin ja eristysliuoksen alle kosteuseristyksissä. Bitumiliuos sopii käytettäväksi betoni-, rappaus- ja metallipinnoille. Liuosta ei saa käyttää sisätiloissa. TEKNISET TIEDOT • astiakoko: 3 l, 10 l ja 20 l • väri: musta • menekki: noin 0,2 - 0,4 l/m² • vain ulkokäyttöön • käyttö: eristettävien pintojen esisivelyyn kosteuseristyksissä BITUMILIUOKSEN KÄYTTÖ Säilytä bitumiliuosta suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta ja kuumuudelta suojattuna. Käsiteltävän pinnan, esimerkiksi betonivalun, on oltava puhdas ja kuiva. Liuosta ei saa sivellä kuumalle pinnalle, eikä sekoittaa kuumaan bitumiin. Sekoita liuosta ennen käyttöä. Pinta sivellään bitumiliuoksella kertaalleen. Liuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Sively on helpointa suurella siveltimellä tai tervaharjalla. Liuoksen kuivumisaika on 2 - 3 tuntia, kun lämpötila on +20 °C. Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa kuivumisaika voi olla moninkertainen. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Ennen jatkokäsittelyä bitumiliuoksen on annettava kuivua. Heti sivelyn jälkeen ei saa tehdä kuumabitumisivelyä. Työvälineet ja tahrat voi puhdistaa lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat astiat on toimitettava kierrätykseen, tai kaatopaikalle. Valikoimastamme löydät myös bitumilakat ja bitumikermit. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme ja myymälässä.

Tuote

Paino
8.86 kg
Väri
Musta
Materiaali
Muu

Pakkaus

Paino
8.86 kg
Nettosisältö
10 LTR
Korkeus
21 cm
Pituus
30 cm
Leveys
30 cm

Ympäristötiedot

Täysin kierrätettävä
Ei
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H226 - Syttyvä neste ja höyry. H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H226 - Brandfarlig vätska och ånga. H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066:Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.