Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Cello Aqua Pohjamaali PM3 2,7l sävytettävä

CELLO

Vesiohenteinen pohjamaali ulkomaalaukseen. Muodostaa hyvän tartunta-alustan pintamaalille.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Tilaa sävytettynä

Tilaa tuote valmiiksi sävytettynä
Valittu sävy:Ei valintaa
Huomaathan että näytöllä esitettävät värit on saatu aikaan elektronisesti, eivätkä ne välttämättä vastaa lopullista sävyä.
Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500609703
  • EAN-koodi: 6414620485415

Vesiohenteinen pohjamaali ulkomaalaukseen. Muodostaa hyvän tartunta-alustan pintamaalille.

Tuote

Paino
2.85 kg
Perusmaali
PM3
Käyttö
Ulos
Ohenne
Vesi
Sävytys
Sävytettävä
Pakkauskoko (l)
2.7

Pakkaus

Paino
3.3 kg
Nettosisältö
2.7 LTR
Korkeus
18 cm
Pituus
18.2 cm
Leveys
18.2 cm

Vaaralausekkeet:

EUH208 Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.