Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Cleantab swim&fun ulkospat ja paljut 1kg

SWIM&FUN

CleanTab on nopeasti liukeneva tabletti, joka varmistaa sisä- ja ulkokäyttöisen veden hygieenisyyden 500–1000 litran uima-altaissa, hieronta-altaissa, poreammeissa ja paljuissa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501832251
  • EAN-koodi: 5704841017436

Käyttöohje: Ennen altaan käyttöä lisätään kaksi CleanTab 5 -tablettia/500 litraa vettä. Tabletit lisätään pintakaivoon tai suoraan veteen kiertovesipumpun ollessa käynnissä. Allas on käyttövalmis 5 minuutin kuluttua, kun tabletit ovat liuenneet. Altaan käytön jälkeen: Veden jälkidesinfiointi on erittäin tärkeää, jotta bakteerikasvu saadaan estettyä. Altaaseen lisätään yksi CleanTab 5 -tabletti/500 litraa vettä kiertovesipumpun ollessa käynnissä. Pumpun voi sammuttaa 5 minuutin kuluttua.

Pakkaus

Paino
1.2 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
9.5 cm
Leveys
9.5 cm

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.