Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Dieselin lisäaine Diesel 100 0,5l

BERNER

Diesel 100 on monivaikutteinen ja tehokas dieselin lisäaine, joka estää polttonesteen joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt.

5,95 € / kpl

11,90 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500721451
  • EAN-koodi: 6414501406546

Poistaa kosteuden aiheuttamat jäätymisongelmat polttoainejärjestelmästä ja vähentää korroosiota.Sisältää myös moottorin kylmäkäynnistyvyyttä parantavia ja savutusta vähentäviä lisäaineita. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista lisäämällä siihen korroosionsuoja-ainetta, setaaniluvun kohottajaa sekä voiteluainetta. 1 pullo (500ml) Diesel 100/100 litraa dieselöljyä.

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
0.46 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
21.4 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm