Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Dieselin lisäaine Diesel 100 0,5l

BERNER
  • EAN-koodi: 6414501406546 | Tuotenumero: 500721451

Diesel 100 on monivaikutteinen ja tehokas dieselin lisäaine, joka estää polttonesteen joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt.

5,95 € / kpl

11,90 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 6414501406546
  • Tuotenumero: 500721451

Poistaa kosteuden aiheuttamat jäätymisongelmat polttoainejärjestelmästä ja vähentää korroosiota.Sisältää myös moottorin kylmäkäynnistyvyyttä parantavia ja savutusta vähentäviä lisäaineita. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista lisäämällä siihen korroosionsuoja-ainetta, setaaniluvun kohottajaa sekä voiteluainetta. 1 pullo (500ml) Diesel 100/100 litraa dieselöljyä.

Pakkaus

Paino
0.46 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
21.4 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.