Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Epoksiliima Sikadur-31 CF Normal 1,2kg 2-komponenttinen

SIKA

Kosteutta kestävä, 2-komponenttinen tiksotrooppinen epoksihartsi ja epoksitäyteainepohjainen liima- ja korjauslaasti.

  • korkeat lujuusarvot
  • hyvä mekaanisen kulutuksen kesto
  • vesihöyryä läpäisemätön
  • hyvä kemiallinen kesto

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

50,90 € / kpl

42,42 € / kg

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501519477
  • EAN-koodi: 7612895176611

Sikadur-31 CF Normal on kosteutta kestävä, 2-komponenttinen tiksotrooppinen epoksihartsi ja epoksitäyteainepohjainen liima- ja korjauslaasti. Tuote toimii rakenteellisena liimana ja laastina esimerkiksi betonielementeillä, kovalla luonnonkivellä, keramiikalla, kuitusementillä, laastilla, raudalla, teräksellä, alumiinilla, puulla ja lasilla. Tuote toimii kulmien ja kolojen, pystypintojen ja yliolan kohteiden korjauslaastina. Lisäksi tuotetta voidaan käyttää liitosten täyttönä ja halkeamien korjaukseen. Tuotteella on hyvä kulutuksen kesto sekä kemiallinen kesto. Liimapinta ei läpäise nestettä, eikä vesihöyryä. Liima on valumaton ja sitä on helppo työstää myös pystypinnoilla. Tuote on kovettuessaan kutistumaton, eikä vaadi erillistä tartuntaa. Komponentit on merkitty eri värein, joten sekoituksen kontrollointi on helppoa. Tuote on tarkoitettu vain kokeneiden ammattilaisten käyttöön. Tuotteen ominaisuudet: • korkeat lujuusarvot • hyvä mekaanisen kulutuksen kesto • vesihöyryä läpäisemätön • hyvä kemiallinen kesto • kutistumaton ja valumaton Tuotteen tekniset tiedot: • Pakkauskoko: 1,2 kg (A+B) • Väri: sekoitettuna betonin harmaa • Koostumus: epoksihartsi • Työskentelylämpötila: +10 °C …+30 °C • Alustan lämpötila: +10 °C …+30 °C • Menekki: 1.9 kg/m2/mm kerrospaksuudella

Tuote

Paino
1.2 kg
Ylin käyttölämpötila °C
30
Pakkauskoko (ml)
1,2 kg
Alin käyttölämpötila °C
10
Liuotteeton
Kyllä

Pakkaus

Paino
1.494 kg
Nettosisältö
1.2 KGM
Korkeus
21 cm
Pituus
11 cm
Leveys
11 cm

Vaaralausekkeet:

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.