Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Hyönteisaerosoli Cooper 200ml

COOPER
  • EAN-koodi: 6414504190183 | Tuotenumero: 500781519

Muurahaisten sekä muiden ryömivien ja lentävien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6414504190183
  • Tuotenumero: 500781519

Tuote tehoaa kärpäsiin, sääskiin, koi- ja koisa-aikuisiin, ampiaisiin, kovakuoriaisiin, pikkuperhostoukkiin, torakoihin, luteisiin, sokeritoukkiin ja muurahaisiin sekä kaikkiin muihin lentäviin ja ryömiviin hyönteisiin. Ei kasveille eikä syötävien kasvien alustoille.  Ei tahraa eikä värjää. Miellyttävä tuoksu ja helposti kohdistettava suihku. Pakkaus toimii eri asennoissa.

Pakkaus

Paino
0.193 kg
Nettosisältö
0.2 LTR
Korkeus
19 cm
Pituus
4.8 cm
Leveys
4.8 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille. P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.