Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Hyönteissumute Bio Kill 480ml

BERNER

Käyttövalmis ruiskupuollo tuhohyönteisten torjuntaan sisätiloissa.

13,90 € / kpl

28,96 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500825810
  • EAN-koodi: 6414501105579

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Vaaralausekkeet

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P103 Lue merkinnät ennen käyttöä. P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä. Faroangivelser: H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH408 Innehåller permetrin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.54 kg
Korkeus
22.8 cm
Pituus
9 cm
Leveys
9 cm