HYÖNTEISTEN TORJUNTA-AINE NATRIA 750ML

HYÖNTEISTEN TORJUNTA-AINE NATRIA 750ML

NATRIA

Käyttövalmis, luonnonmukainen hyönteisten torjunta-aine kaikille kasveille. Tehoaa yleisempiin tuhohyönteisiin sekä niiden toukkiin. Tuote soveltuu myös luonnonmukaiseen viljelyyn.

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501092257
  • EAN-koodi: 7313060007272

Natria Hyönteisten torjunta-aine on käyttövalmis, luonnon pyretriiniä sisältävä tuhohyönteisten torjunta-aine. Sitä käytetään kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja sisätiloissa. Tehoaa niin hyönteisiin kuin niiden toukkiin ja muniin. Tuote on käyttövalmis liuos, jolla kasvit suihkutetaan kauttaaltaan kosteiksi, mutta ei kuitenkaan tippuvan märiksi. Torjunta aloitetaan tuhohyönteisten ilmestyessä kasveihin. Tuote soveltuu luonnonmukaiseen viljelyyn.

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
1.03 kg
Korkeus
28.2 cm
Pituus
12.7 cm
Leveys
6.3 cm