Hyttyskarkote Free aerosoli 150ml

FREE

Hajuton suoja hyttysiä, punkkeja, paarmoja ja muita hyönteisiä vastaan.

10,95 € / kpl

73 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500891816
  • EAN-koodi: 6414504287432

Hajuton suoja hyttysiä ja punkkeja vastaan. Sopii lapsille ja aikuisille. Allergia -ja astmaliiton hyväksyntä. Teho jopa 8 h.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa . Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille. P305+P351 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Pakkaus

Paino
0.151 kg
Korkeus
18.4 cm
Pituus
4.5 cm
Leveys
4.5 cm