INJEKTOINTIEPOKSI 1L

INJEKTOINTIEPOKSI 1L

SAINT-GOBAIN WEBER

Betonirakenteiden halkeamien ja alustastaan irti olevien laattojen injektointi.

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502153209
  • EAN-koodi: 6415910046101

Kaksikomponenttinen liuotinvapaa injektointiepoksi, jolla voidaan korjata rakenteissa esiintyviä yksittäisiä halkeamia betonissa tai muissa kiviaineisissa materiaaleissa. Soveltuu käytettäväksi sekä vaaka- että pystypinnoilla ulko- ja sisätiloissa.

Vaaralausekkeet

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
1 kg
Korkeus
23.1 cm
Pituus
9.9 cm
Leveys
9.9 cm