Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Juotoslaasti Weber Vetonit JB 1000/3 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Vaativiin tarkkuusvaluihin kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin, siltalaakerien asennusvaluihin ja betonitöihin ahtaissa ja vaikeissa paikoissa.

39,70 € / kpl

1,59 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500515535
  • EAN-koodi: 6415990400169

Juotoslaasti Weber Vetonit JB 1000/3 on suola-pakkaskestävä R4-luokan juokseva, lujuudenkehitykseltään nopea massa, jonka tilavuus kasvaa hieman ennen sitoutumisen alkua. Tuotteella on betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C60/75-4. Juotoslaasti soveltuu vaativiin tarkkuusvaluihin kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvalut, siltalaakerien asennusvalut ja betonityöt ahtaissa ja vaikeissa paikoissa. Suurin raekoko on 4 mm. Valmista massaa muodostuu 11–12 l/25 kg. Juotoslaastin etuja ovat • itsetiivistyvä, notkea massa • erittäin korkea loppulujuus • suola-pakkasrasituksen kestävä • SILKO-hyväksytty Tekniset tiedot • vedentarve: 10–11 % (2,5–2,75 l/25 kg) • valmista massaa: n. 11–12 l/25 kg (n. 440–480 l/1000 kg) • käyttölämpötila: alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Massan optimilämpötila +10...+20 °C. Valu ei saa päästä jäätymään kahden ensimmäisen vuorokauden aikana. • työstöaika: 30 min • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–4 mm • lisäaine: työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia sekä tuoreen betonin tilavuutta kasvattavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 2,0 MPa (EN 1542) • puristuslujuusluokka: C60/75-4 • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: XF4 • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,3 • märkätilavuuspaino: n. 2 250 kg/m³ • pakkaus: 25 kg:n säkki Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,5–2,75 litraa notkeustarpeen mukaan. Sekoitettu JB 1000/3 Juotoslaasti säilyy valukelpoisena noin 30 minuuttia. Laasti levitetään käsin tai pumppaamalla. Katso tarkemmat työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Vedentarve (l/kg)
0.1
Pakkauskoko (kg)
25
Säilyvyysaika (kk)
12
Väri
Harmaa
Runkoaine
Luonnonhiekka
Käyttö
Sisälle ja ulos

Pakkaus

Paino
25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
13.2 cm
Pituus
46.3 cm
Leveys
31.1 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.