Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Käsirappauslaasti Weber pinta KRL 1.5 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910029586 | Tuotenumero: 501587542

Laasti kolmikerrosrappauksen pintarappaukseen, kun täyttörappauksena on KS 35/65 tai KS 50/50.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910029586
  • Tuotenumero: 501587542

weber KRL 1.5 Käsirappauslaasti pinta on käsin levitettävä kalkkisementtilaasti uusien ja vanhojen julkisivujen pintarappaukseen. Laastia käytetään kivirakenteisten julkisivujen pintarappaukseen, kun täyttörappauksena on KS 35/65 tai KS 50/50. Tuote soveltuu myös vanhojen KS-rappausten korjaukseen. Pintalaastin seossuhde on KS 50/50/600. Menekki on n. 1,6 kg/m²/mm. Valmista laastia muodostuu noin 15 l/25 kg. Tekniset tiedot • menekki: n. 1,6 kg/m²/mm • vedentarve: n. 4 l/25 kg • sideaine: kalkki ja sementti (KS 50/50/600) • runkoaine: luonnonhiekkaa, raekoko 0–1,5 mm • paloluokka: A1, Palamaton (EN 13501-1) • varastointi ja säilyvyys: n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan n. 4 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on n. 3–10 min sekoittimen tehosta riippuen. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.6
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.16
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.5 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.5 cm
Pituus
49 cm
Leveys
32 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.