Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kasteluaine Cooper 100ml

COOPER
  • EAN-koodi: 6414504285322 | Tuotenumero: 500747091

Muurahaisten sekä muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkotiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6414504285322
  • Tuotenumero: 500747091

Erittäin tehokas liuos muurahaisten torjuntaan. Nestemäinen tiiviste. Laimennetaan käyttöväkevyyteen, 5 ml valmistetta: 1 litra vettä.  Levitetään muurahaisten kulkureiteille, käytäville ja perustusten ympärille. Valmistetta voi myös kaataa suoraan muurahaispesän kulkuaukkoihin. Ei syötävien kasvien alustoille. Lapset ja lemmikkieläimet voivat oleskella käsitellyllä alueella nesteen kuivuttua.

Pakkaus

Paino
0.109 kg
Nettosisältö
0.1 LTR
Korkeus
14.6 cm
Pituus
7.2 cm
Leveys
4.2 cm

Vaaralausekkeet:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P220 Pidä / Varastoi erillään vaatetuksesta / / syttyvistä materiaaleista. P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö / pakkaus Faroangivelser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.