Kasteluaine Cooper muurahaisille 250ml

COOPER

Erittäin tehokas liuos muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkotiloista ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

19,90 € / kpl

79,60 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500754482
  • EAN-koodi: 6414504285339

Erittäin tehokas liuos muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkotiloista ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

Vaaralausekkeet

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P220 Pidä / Varastoi erillään vaatetuksesta / / syttyvistä materiaaleista. P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö / pakkaus Faroangivelser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
0.297 kg
Korkeus
15 cm
Pituus
4.5 cm
Leveys
6.8 cm