Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kasteluaine Cooper muurahaisille 250ml

COOPER

Erittäin tehokas liuos muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkotiloista ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500754482
  • EAN-koodi: 6414504285339

Erittäin tehokas liuos muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkotiloista ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

Pakkaus

Paino
0.297 kg
Nettosisältö
0.25 LTR
Korkeus
15 cm
Pituus
4.5 cm
Leveys
6.8 cm

Vaaralausekkeet:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P220 Pidä / Varastoi erillään vaatetuksesta / / syttyvistä materiaaleista. P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö / pakkaus Faroangivelser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.