Kasteluaine Myrr Easy Dose 100ml

Kasteluaine Myrr Easy Dose 100ml

MYRR

Muurahaisten torjunta-aine ulkokäyttöön. Sekoitetaan veteen ja käsitellään alueet, joissa muurahaisia esiintyy, kuten patiot, polut, kukkapenkit ja nurmikot.

Hinta verkkokaupassa

10,95 € / pkt

109,50 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502028561
  • EAN-koodi: 3664715013235

Muurahaisten torjunta-aine ulkokäyttöön. Sekoitetaan veteen ja käsitellään muurahaispesät ja muurahaisten esiintymispaikat, kuten polut, laatoitukset, terassit ja rakennusten ympärykset. Liuosta kaadetaan suoraan pesään ja sen kulkuaukkojen ympärille tai alueille, missä muurahaisia esiintyy. Nopea ja pitkävaikutteinen! Kätevässä Easy-dose-annostelupullossa. 100 ml riittää n. 25 m²:lle. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Älä käytä syötävien kasvien kasvualustoilla saman kasvukauden aikana.

Vaaralausekkeet

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 5-kloori-2-methyyli-isotiatsol-3-onia/2-metyyli-isotiatsol-3-onia, 1,2-Bentsisotiatsolin-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH 208 Innehåller 5-kloro-2-metylisotiazol-3-on / 2-metylisotiazol-3-on, 1,2-bensisotiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.13 kg
Korkeus
14 cm
Pituus
4.5 cm
Leveys
9 cm