KEMIALLINEN METALLI PLASTIC PADDING 0,56L

KEMIALLINEN METALLI PLASTIC PADDING 0,56L

HENKEL

Tasoite- ja täyteaine, joka korjaa halkeamat ja reiät betonissa, pellissä ja kivilaatoissa. Muodostaa tiiviin, vahvan ja erittäin kovan pinnan, jota voidaan porata, kierteistää ja maalata.

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500587873
  • EAN-koodi: 7311380000041

Tasoite- ja täyteaine, joka korjaa halkeamat ja reiät betonissa, pellissä ja kivilaatoissa. Muodostaa tiiviin, vahvan ja erittäin kovan pinnan, jota voidaan porata, kierteistää ja maalata.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
1.062 kg
Korkeus
12 cm
Pituus
34.5 cm
Leveys
23.5 cm