KERTAKÄYTTÖANNOSTELIJA SWIM & FUN EASYPOOL

KERTAKÄYTTÖANNOSTELIJA SWIM & FUN EASYPOOL

SWIM&FUN

Veden pinnalla kelluva annostelija on kehitetty erityisesti ylläpitämään veden puhtautta pienissä uima-altaissa, joissa on suodatinjärjestelmä. Allasvesi pysyy puhtaana ja miellyttävänä 1–2 kuukautta.

Hinta verkkokaupassa

34,95 € / kpl

Toimitettavissa verkkokaupastaToimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502023634
  • EAN-koodi: 5704841017757

EasyPool-annostelija tekee allasveden pitämisestä puhtaana ja hygieenisenä helppoa ja yksinkertaista. EasyPool pitää veden helposti puhtaana myös silloin, kun allasta ei käytetä esimerkiksi lomamatkan aikana. EasyPool on erityisesti suunniteltu kertakäyttöannostelija, joka hoitaa allasvettä erittäin helposti suodatusjärjestelmällä varustetuissa altaissa. EasyPool-annostelija kelluu veden pinnalla ja pitää allasveden puhtaana ja miellyttävänä 1–2 kuukautta. Annostelija luovuttaa jatkuvasti kaikkia tarvittavia hoitoaineita helposti säädettävän annostelujärjestelmän kautta. Vedenhoitoaineet on koteloitu annostelijan sisälle, jota turvallisuussyistä ei voi avata tai täydentää. Vedenhoitoaineet sisältävät hitaasti liukenevan kloorin, liukkaiden pinnoitteiden torjunta-aineen, pH-stabiloijan ja kalkkikertymiä ehkäisevän kalkkistabiloijan. Optimaalisen lopputuloksen saaminen edellyttää veden kierrättämistä pari kertaa joka päivä esimerkiksi pumpun ajastimen avulla. Myös allassuojaa kannattaa käyttää. Muista säätää pH ja tehdä sokkikäsittely ennen käyttöä.

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
0.58 kg
Korkeus
11 cm
Pituus
26.5 cm
Leveys
11.5 cm