KESTOVAHA KORREK 350ML

KESTOVAHA KORREK 350ML

KORREK

Autovaha, joka sisältää erikoispolymeerejä ja korkealuokkaisia luonnonvahoja, jotka antavat maalipinnalle erittäin kestävän suojan. Käyttölämpötila n. +10...+30 °C.


11,95 €

Hinta verkkokaupassa

34,14 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500800623
  • EAN-koodi: 6414504276856

Autovaha, joka sisältää erikoispolymeerejä ja korkealuokkaisia luonnonvahoja, jotka antavat maalipinnalle erittäin kestävän suojan. Käyttölämpötila n. +10...+30 °C.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pakkaus

Paino
0.334 kg
Korkeus
16.3 cm
Pituus
4.1 cm
Leveys
9 cm