Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kestovaha KORREK 350ml

KORREK

KORREK Kestovaha on sekoitus erikoispolymeerjeä ja karnaubavahaa, minkä ansiosta maalipinnasta tulee erittäin liukas ja vahapinnasta kestävä.

12,95 € / kpl

37 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500800623
  • EAN-koodi: 6414504276856

Autovaha, joka sisältää erikoispolymeerejä ja korkealuokkaisia luonnonvahoja, jotka antavat maalipinnalle erittäin kestävän suojan. Käyttölämpötila n. +10...+30 °C.

Pakkaus

Paino
0.376 kg
Nettosisältö
0.35 LTR
Korkeus
16.3 cm
Pituus
4.1 cm
Leveys
9 cm

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.