Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiinnityslaasti ARDEX X 78 20kg

NO BRAND

Harmaa kiinnityslaasti keraamisten laattojen ja tiiviiden kuivapuristelaattojen asentamiseen lattioilla sisä- ja ulkotiloissa. Laasti on muodonmuutoskykyinen, mikä mahdollistaa täyden laastipeiton alustan ja laatan väliin.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502304644
  • EAN-koodi: 5703193389482

ARDEX X 78 on kuituvahvistettu, harmaa kiinnityslaasti keraamisten ja betonilaattojen sekä alkalista kosteutta kestävien luonnonkivien asentamiseen ulko- ja sisätiloissa. Muodonmuutoskykyinen laasti mahdollistaa täyden laastipeiton alustan ja laatan väliin. Laastia voidaan käyttää parvekkeilla, uima-altaissa tai yleensä isokokoisten laattojen kanssa. Se soveltuu laattojen asentamiseen vielä kutistuvilla betonipinnoilla, kun massiivinen betonirakenne on kuivunut hyvissä olosuhteissa vähintään kolme kuukautta. Tekniset tiedot • väri: harmaa • sekoitussuhde: n. 7,2 l vettä : 20 kg jauhetta tai n. 1 TO vettä : 2,25 TO jauhetta (TO=tilavuusosa) • menekki jauhekulutus tasaisella alustalla: n. 1,3 / 2,1 / 2,7 / 3,0 kg/m² 3x3x3 / 6x6x6 /8x8x8 / 10x10x10 mm kammalla • työskentelyaika (+20 °C): n. 4 tuntia • asennusaika (+20 °C): n. 60 min. • korjausaika (+20 °C): n. 30 min. • saumaus (+20 °C): seinillä n. 8 h kuluttua ja lattioilla n. 24 h kuluttua, kun kestää kävelyn • tartuntalujuus, keraaminen laatta 28 vrk jälkeen: Kuiva- ja märkärasitus: 1,0–2,0 N/mm² | Lämpörasitus: 1,0–1,5 N/mm² | Jää-sula -rasitus: 1,0–1,5 N/mm² • varastointi: kuivassa • säilyvyys: n. 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa • vedenkestävä ja pakkasenkestävä • pakkauskoko: 20 kg Sementtipohjainen laasti ei sisällä irtoavaa kalkkia. Kuituvahvistus pienentää laastin jännitteitä ja kutistumista sekä parantaa tartuntalujuutta. Lue esitteestä lisää tuotteesta.

Tuote

Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.36
Pakkauskoko (kg)
20

Pakkaus

Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
0 cm
Pituus
0 cm
Leveys
0 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää pelkistäviä aineita sen varmistamiseksi, että sementti / sideaine sisältää alle 0,0002 % liukoista kromia VI. Jos varastointiolosuhteet eivät ole riittäviä (kosteudelle / vedelle altistumisen jälkeen) tai varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vähenee ja tuote voi tulla ihoa herkistäväksi (H317 tai EUH203). PBT: ei koske - rekisteröintiä ei vaadita vPvB: ei koske - rekisteröintiä ei vaadita Ei sisällä PBT:n vPvB-aineita ≥ = 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. portlandcement (65997-15-1) Tämä aine / seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/ seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. kalsiumdiformiaatti (544-17-2) Tämä aine / seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/ seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. quartz, conc respirable crystalline silica < 1 % (14808-60-7) Tämä aine / seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/ seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. kalsiumhydroksidi (1305-62-0) Tämä aine / seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. Tämä aine/ seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller kromreducerande medel för att säkerställa att cement / bindemedel innehåller mindre än 0,0002 % lösligt krom VI. Om lagringsförhållandena inte är lämpliga (vid exponering för vatten / fukt) eller om lagringstiden överskrids, reduceras reduktionsmedlets effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande (H317 eller EUH203). PBT: inte relevant - ingen registrering krävs vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs Innehåller inte PBT vPvB-ämnen ≥ = 0,1 % utvärderas enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. portlandcement (65997-15-1) Detta ämne / blandning uppfyller inte PBT-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Detta ämne / blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. kalciumdiformiat (544-17-2) Detta ämne / blandning uppfyller inte PBT-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Detta ämne / blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. quartz, conc respirable crystalline silica < 1 % (14808-60-7) Detta ämne / blandning uppfyller inte PBT-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Detta ämne / blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. kalciumhydroxid (1305-62-0) Detta ämne / blandning uppfyller inte PBT-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Detta ämne / blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH-förordningen. Ämnet innehåller inte ett eller flera ämnen som finns med i listan över ämnen med hormonstörande egenskaper som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH-förordningen, eller som har identifierats med hormonstörande egenskaper i kommissionens delegerade Förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i enlighet med de kriterier som fastställts när koncentrationen i blandningen är större än eller lika med 0,1 viktprocent.