Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiinnityslaasti Casco FloorFlex Premium 25kg

CASCO

Sementtipohjainen lattialaattalaasti suurille laatoille. Suurten keraamisten lattialaattojen kiinnittämiseen tarkoitettu pölytön lattialaattalaasti, jolla on notkistettu olomuoto. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500899372
  • EAN-koodi: 7311980137895

FloorFlex Premium on M1-luokiteltu sementtipohjainen lattialaattalaasti suurille laatoille. FloorFlex Premium on suurten keraamisten lattialaattojen kiinnittämiseen tarkoitettu pölytön lattialaattalaasti, jolla on notkistettu olomuoto. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. S1-luokiteltu tuote on vähäpölyinen. Notkistettu olomuoto mahdollistaa laattojen 100 % kastumisen ja kiinnittymisen myös raskaasti kuormitetuilla alustoilla. • avoin aika: n. 30 min • astia-aika: n. 3 h (+20 °C) • saumattavissa: n. 16 h, ulkona n. 48 h • materiaalimenekki: 2,0–2,6 kg/m² • kerrospaksuus: maks. 15 mm • kemiallinen pohja: sementtipohja • olomuoto/väri: harmaa jauhe • käyttöikä: 12 kk • varastointi: suljetussa pakkauksessa viileässä ja kuivassa • tiheys: jauheen tiheys n. 1,11 kg/l, valmiin laastin tiheys n. 1,35 kg/l • maksimiraekoko: 0,5 mm • pH-arvo: laasti pH >11,5 • lämmönkesto: täysin sitoutuneena, lämpötilan kesto: -20 °C– +80 °C • sekoitussuhde: 25 kg jauhetta + 5,75–7 l vettä • käveltävissä ja saumattavissa: noin 16 h jälkeen imevillä alustoilla lämpötilan ollessa +20 °C • sisä- ja ulkokäyttöön • pakkauskoko: 25 kg Casco® FloorFlex Premium sekoitetaan kylmään, puhtaaseen veteen käyttäen sähkösekoittajaa (600 rpm). Valitse soveltuva hammaslasta alustan, ja laatan mukaan.

Tuote

Paino
25.25 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
15
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.23
Käyttökohde
Lattia
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
60 cm
Pituus
12 cm
Leveys
34 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.