Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiviliima PENOSIL Stonefix 750ml

PENOSIL

Yksikomponenttinen polyuretaaniliima, joka soveltuu rakennusharkkojen ja -kivien kiinnittämiseen.

  • käyttölämpötila -5 °C…+30 °C
  • äänenvaimennuskerroin Rst,w 62dB

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502517785
  • EAN-koodi: 4743307164025

PENOSIL Premium StoneFix 827 on yksikomponenttinen polyuretaaniliima, joka soveltuu rakennusharkkojen ja -kivien kiinnittämiseen rakennustöissä. Verrattuna rakennuslaastiin PENOSIL Premium StoneFix 827 -liiman avulla on mahdollista suorittaa muuraustyöt paljon nopeammin ja puhtaammin, työympäristö säilyy pölyttömänä ja ainoa työkalu, jota tarvitaan, on vaahtopistooli. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 8–15 minuuttia • täysin kovettunut saumassa (+23 °C): 24 tuntia • täysin kovettunut saumassa (+5 °C): 72 tuntia • kovettuneen liimavaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B3 • kovettuneen liimavaahdon leimahduspiste: 400 °C • kovettuneen liimavaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikaisesti: -40...+90 °C, lyhytaikaisesti: -40...+130 °C • käyttölämpötila: -5 °C...+35 °C • varastointi: pystyasennossa, viileässä ja kuivassa paikassa, +5 °C...+30 °C • säilyvyys: 12 kk avaamattomassa pakkauksessa Lue tuotekortilta käyttöohjeet. Kovettumattoman liimavaahdon puhdistukseen sopii PENOSIL Premium Foam Cleaner. Kovettuneen liimavaahdon poistoon sopii PENOSIL Premium Foam Remover. Käsien, vaatteiden ja vaahtopistoolin puhdistukseen kovettumattomasta liimavaahdosta sopivat kostutetut puhdistusliinat PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

Pakkaus

Paino
0.906 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H302 - Haitallista nieltynä. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H222 - Extremt brandfarlig aerosol. H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H302 - Skadligt vid förtäring. H315 - Irriterar huden. H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 - Misstänks kunna orsaka cancer. H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.