Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiviliima PROFiPUR Stonefix 750ml

NO BRAND

Liimavaahto mittatarkkojen rakennusharkkojen ja kivien kiinnittämiseen rakennustyössä. Nopea, siisti ja helppo vaihtoehto muurauslaastille: säästää aikaa ja rahaa. Muodostaa vahvan liimasidoksen jo 30 minuutissa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501566542
  • EAN-koodi: 6430056520063

Liimavaahto mittatarkkojen rakennusharkkojen ja kivien kiinnittämiseen rakennustyössä. Nopea, siisti ja helppo vaihtoehto muurauslaastille: säästää aikaa ja rahaa. Muodostaa vahvan liimasidoksen jo 30 minuutissa. Verrattuna tavallisiin turpoaviin perusliimavaahtoihin PROFiPUR™ STONEfix -liiman vaahtoavan nestemäinen erikoisliimaseos tunkeutuu syvälle kiviainesten huokosiin, minkä ansiosta saavutetaan erittäin luja ja kestävä liimautuminen eikä liimasidos ole vain harkon tai kiven pinnalla. Liimaa myös väliseinien alajuoksut, ovikynnykset ja useimmat muut materiaalit betoniin/kiviainekseen. 1 pullo vastaa yhtä 25 kg:n säkillistä laastia. M1-sisäilmaluokitus. Liimavaahdon valmistuksessa ja laadunvalvonnassa käytetään ISO 9001 -laatujärjestelmää ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää.

Pakkaus

Paino
0.93 kg
Korkeus
33 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm

Vaaralausekkeet:

H302 + H332 Haitallista nieltynä tai hengitettynä. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaatille. Asmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H302 + 332 Skadligt vid förtäring eller inandning H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Användning av produkten kan orsaka allergiska reaktioner till personer, som redan har sensibiliserats för diisocyanater. Astmatiker och personer som lider av eksem eller hudproblem borde undvika kontakt, även hudkontakt, med produkten. Produkten ska inte användas i utrymmen med dålig ventilation, om man inte använder ett andningsskydd med ett vederbörligt gasfilter (t ex av typ A1 enligt standarden EN 14387). EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.