Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kivipintojen suoja-aine MELLERUD 0,5l

MELLERUD

Sisälle ja ulos soveltuva suoja-aine kaikille imukykyisille luonnon- ja keinokivipinnoille. Väritön, vedenkestävä ja silkinhohtoinen pitkäaikaissuoja. Korostaa väriä ja rakennetta. UV-säteilyn kestävä ja likaahylkivä.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500196919
  • EAN-koodi: 4004666000189

Sisälle ja ulos soveltuva suoja-aine kaikille imukykyisille luonnon- ja keinokivipinnoille. Väritön, vedenkestävä ja silkinhohtoinen pitkäaikaissuoja. Korostaa väriä ja rakennetta. UV-säteilyn kestävä ja likaahylkivä.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H372 Vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H372 Orsakar centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pakkaus

Paino
0.6 kg
Korkeus
23.5 cm
Pituus
6 cm
Leveys
7.5 cm