Kointorjunta Raid 2kpl

RAID

Torjuu tehokkaasti koit vaatekaapeista ja -komeroista, pukupusseista ja laatikoista. Erinomainen tapa suojata villa ja silkkivaatteet niitä tuhoavilta tekstiilihyönteisiltä. Tehoaine: transflutriini. Suoja jopa 2 kuukauden ajaksi!

5,95 € / pkt

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501761368
  • EAN-koodi: 6414400022632

Raid Kointorjunta torjuu vaatekoit sisätiloista. Tuote on helppo laittaa roikkumaan vaatekaapissa tangosta tai henkarista. Kointorjunta alkaa vaikuttaa kolmessa päivässä ja yksi tuoteyksikkö kestää jopa 3 kk. Geelin kuivuttua ja tuoksun haihduttua tuotteen voi hävittää kotitalousjätteiden mukana. Raid Kointorjunnassa tuoksuna on laventeli. Sopiva määrä 0,5 m3 vaatekaappiin on 2 tuoteyksikköä. Vältä alumiinifolion alla olevan läpäisevän kalvon suoraa kosketusta vaatteiden, kankaiden ja muovien kanssa. Pese säilytettävät vaatteet aina ennen säilytystä, sillä erityisesti likaisina ne houkuttelevat koiperhosia. Jos säilytysaika on pitkä, pakkaa vaatteet muovipusseihin tai matkalaukkuihin. Käytä näin: Tuoteyksiköt erotetaan toisistaan. Tuotteen taustapahvi irrotetaan katkoviivaan asti ja alumiinifolio poistetaan kokonaan. Tämän jälkeen taustapahvi suljetaan takaisin paikoilleen laittamalla pahvin alareuna pakkauksessa olevaan aukkoon. Aseta tuote sopivalle paikalle, esimerkiksi vaatetankoon tai henkariin.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH208 Sisältää kumariinia, pin-2(3)-eeniä, okt-1-en-3-yyliasetaattia, 2,4-dimetyylisykloheks-3-eeni-1-karbaldehydiä, d-limoneeniä, pin-2(10)-eeniä, dodekanaalia, geraniolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. EUH208 Innehåller kumarin, pin-2(3)-en, okt-1-en-3-ylasetat, 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, d-limonen, pin-2(10)-en, dodekanal, geraniol.

Pakkaus

Paino
0.024 kg
Korkeus
17.2 cm
Pituus
0.4 cm
Leveys
12 cm