KONTAKTILIIMA CASCO 2963 160ML

KONTAKTILIIMA CASCO 2963 160ML

CASCO

Helppokäyttöinen kontaktiliima, joka soveltuu myös tiiviiden materiaalien liimaukseen. Liimaa kumia, laminaatteja, kartonkia, nahkaa, puuta, metallia, tekstiilejä jne. Liuotinohenteinen.


9,20 € / kpl

57,50 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500336346
  • EAN-koodi: 7311980100066

Helppokäyttöinen kontaktiliima, joka soveltuu myös tiiviiden materiaalien liimaukseen. Liimaa kumia, laminaatteja, kartonkia, nahkaa, puuta, metallia, tekstiilejä jne. Liuotinohenteinen.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), kolofon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.179 kg
Korkeus
1.2 cm
Pituus
22 cm
Leveys
13 cm